Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global IC. Vocabulary Introduction

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global IC. Vocabulary Introduction

Giải chi tiết, cụ thể sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global IC. Vocabulary Introduction. Được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo, bộ sách này cung cấp cách hướng dẫn chi tiết để giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn trong chương trình học mới. Hy vọng rằng việc giải chi tiết và cụ thể này sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Look at the pictures and describe the people’s hair with the adjectives below. Make sure the adjectives are in the correct order.

122483]

1. Maria’s got _______ _______ _______ hair.

2. Tom’s got _______ _______ _______ hair.

3. Alice’s got _______ _______ _______ hair.

4. Sean’s got _______ _______ _______ hair.

5. Lara’s got _______ _______ _______ hair.

6. Alex’s got _______ _______ _______ hair.

Trả lời: Cách làm:- Xem hình và nhận diện kiểu tóc của mỗi người.- Sắp xếp các tính từ mô tả tóc theo đúng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Match the words below with the descriptions.

boots, dress coat, gloves. hoodie, socks, T-shirt, tie, trainers, jeans

1. I wear them in winter to keep my feet warm and dry. _____________

2. I wear it over my other clothes when it’s very cold outside. _____________

3. I wear them on my feet, inside my shoes. _____________

4. Men often wear one around their necks when they go to work. _____________

5. I wear these on my feet when I run or exercise. _____________

6. It’s like a jacket. It’s very soft and warm, and it has a part to cover my head. _____________

7. I wear these to cover my lower body. They are dark blue and very strong. _____________

8. You can wear this short-sleeved top on its own or under a jumper. It sometimes has pictures or words on it. _____________

9. I wear these to cover my hands when the weather is cold. _____________

10. A woman wears this. It usually covers her from her shoulders to her knees. _____________

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ mô tả và xác định từ vựng tương ứng với các mô tả.- Xem xét cẩn thận để chắc chắn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Write short descriptions of the people. Describe their hair, facial hair and clothes.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global IC. Vocabulary Introduction

Trả lời: Cách làm:1. Xem xét tổng quan về mô tả của các người trong câu hỏi.2. Phân tích từng chi tiết mô tả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Read the notices from a lost property website. Look at the photos andplete the descriptions.

brown, dark, eyes, jacket, long, moustache, scarf, shirt, short, straight, tie, wavy

I sat next to you on the 6.30 train from Oxford to London. You left your umbrella on the seat. I've got it. You are tall, with (1) ______________ (2) __________________

(3) ________________ hair. You wore a light (4) _________________ and a dark (5) _________________.

Please contact me and I'll return your umbrella.

You were on the 36 bus on Monday at 7.40. You left your glasses on the bus. Please contact me and I'll return them to you. You have (6) ________________________, (7) __________________________, (8) __________________ hair and brown (9) ___________________. You have a dark beard and a (10) _____________________

You wore a stripy (11)  _____________________ and a blue (12) ________________________.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ thông tin từ trang web bài viết về vật dụng đã mất2. Xem các hình ảnh và hoàn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50342 sec| 2269.086 kb