Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1A. Vocabulary Unit 1: Feelings

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 1A. Vocabulary Unit 1: Feelings

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1A là tài liệu mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong chương trình giáo dục mới. Phần ngữ vựng Unit 1: Feelings được giới thiệu trong sách là một phần quan trọng giúp học sinh hiểu rõ về các cảm xúc, biểu hiện của người khác nhau.

Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách bài tập (SBT) này giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế hơn. Không chỉ giúp học sinh nắm bắt nhanh chóng bài học mà còn giúp họ có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày một cách hiệu quả.

Bằng cách phân tích chi tiết, dễ hiểu và cung cấp giải đáp cho các bài tập, sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 1A cung cấp cho học sinh sự tự tin và nền tảng vững chắc để tiếp tục học tập và phát triển trong tương lai.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Look at the pictures andplete the puzzle with adjectives to describe feelings.

 Feelings

 Feelings

Trả lời: Cách làm:1. Xem các hình ảnh và xác định cảm xúc mà mỗi hình ảnh đại diện.2. Chọn từ loại tính từ mô... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Which adjective best describe each person’s feeling? Use the adjectives below.

anxious           delighted           embarrassed           frightened           proud           relieved           shocked           upset

1. The waiter was really rude to me when I asked for a glass of water. I was a bit shocked.

2. I got a new smartphone for my birthday. I was ________.

3. My dad started to dance at my party and all my friends saw him! I was really ________!

4. My little brother won a singingpetition. I was very ________.

5. Our dog is very old is really ill. I think he might die. We’re very ________.

6. I’ve got a difficult, important exam tomorrow. I’m feeling a little bit ________.

7. I went on the tallest, fastest ride at the theme park. I was really ________.

8. I left my mobile on the bus, but someone found it. I was extremely ________.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn cần xác định cảm xúc của mỗi người trong câu và chọn từ mô tả cảm xúc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Listen. How are the people feeling? Choose from the adjectives below. There are two extra adjectives.

         cross                   delighted                   envious                relieved                     suspicious

Speaker 1: ____________

Speaker 2: ____________

Speaker 3: ____________

Speaker 4: ____________

Trả lời: Cách 1:Cách làm: Nghe và nhận biết cảm xúc của mỗi người dựa trên ngữ cảnh và sự mô tả.Câu trả lời:... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.plete the sentences with your own words.

1. I feel confused when _______________.

2. I feel bored when _______________.

3. I feel proud when _______________.

4. I feel excited when _______________.

5. I feel disappointed when _______________.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và hiểu ý đề bài.- Tìm hiểu về những cảm xúc trong câu hỏi.- Tìm ra những... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.55103 sec| 2269.977 kb