Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 2H. Writing Unit 2: Adventure

Sách Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 2H. Writing Unit 2: Adventure

Sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2H là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc giải chi tiết, cụ thể sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2H trong Unit 2: Adventure giúp học sinh nắm vững bài học và hiểu rõ hơn về chương trình học mới này.

Với cách hướng dẫn chi tiết, cụ thể, sách bài tập này sẽ giúp học sinh có thể tiếp cận và tự học một cách dễ dàng. Hy vọng rằng việc giải bài tập và làm sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 2H sẽ mang lại cho học sinh những kiến thức bổ ích và hấp dẫn về chủ đề Adventure.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Label the photos with the words below.

 Adventure

Trả lời: Cách làm:- Xem xét các hình ảnh đang được yêu cầu gắn nhãn.- Đọc các từ dưới và xác định từ nào phù... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Read the Writing Strategy. Thenplete the invitation and the reply with the abbreviations below.

e.g.

etc.

p.m.

PS

RSVP

To: andy@email

Hi Andy,

I hope you are well.

I’m having a party on Saturday evening to celebrate the end of our exams. We’re meeting in the park at six (1)_________________ and playing some games, (2)_________________ football, volleyball and basketball. Then we’re having a picnic. I am providing the drinks for everybody, but please bring something to eat.

I hope you cane. (3)_________________ before Friday, please!

Mike

(4)_________________ Do not forget to bring some food!

 

To: mike@email

Dear Mike,

Thanks for the invitation, but unfortunately I cannot make it. We’re going away for the weekend on Saturday morning.

Are you around next week? It would be nice to meet up. We can chat, look at photos from the party, (5)_________________

See you soon!

Andy

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ nội dung Writing Strategy để hiểu cách sử dụng các từ viết tắt.2. Điền các từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Write an invitation to a party. Include these points:

  • Give the reason, date, time and place of the party.
  • Say what activities you are planning and what the person needs to bring, wear, etc.
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi.2. Tóm tắt nội dung của câu hỏi.3. Viết câu trả lời theo yêu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Imagine you are Andy. Write a reply to Mike’s invitation to meet up.

• Say why you cannot meet him. 

• Suggest another activity at a later date.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc câu hỏi carefully để hiểu được yêu cầu của nó.2. Xác định các information cần có... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.39929 sec| 2269.703 kb