Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 3C. Listening Unit 3: On screen

Giải bài tập sách bài tập Friends Global 3C lớp 10 - Listening Unit 3: On screen

Bộ sách giải bài tập Friends Global 3C lớp 10 là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, sách giúp học sinh nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới. Unit 3: On screen trong sách Listening Unit 3 giúp học sinh cải thiện kỹ năng nghe của mình thông qua các hoạt động thú vị và hấp dẫn.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Match slogans 1-6 with types of product A-F.

1. What’s in your wallet? 

2. BEAUTIFUL KIT FOR THE BEAUTIFUL GAME. 

3. Get in. Get happy

4. GET BACK THE LIPS YOU WERE BORN WITH. 

5. The lighter way to enjoy chocolate. 

6. Eat fresh.

A. sports clothes  [  ]

B. cosmetics  [  ]

C. credit cards  [  ]

D. cars  [  ]

E. sweets  [  ]

F. fast food  [  ]

Trả lời: Cách làm: - Để match slogans với types of product, ta cần hiểu rõ ý nghĩa của slogans và liên kết... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Read the Listening Strategy. You are going to hear adverts for four products. Circle theword (a-c) you are most likely to hear in each advert.

A. sports clothesa. motorwayb. racec. beach
B. a cara. scriptb. enginec. station
C. fast fooda. anxiousb. tiredc. hungry
Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ chiến lược nghe.- Lắng nghe các quảng cáo cho bốn sản phẩm.- Đánh dấu từ (a-c) mà... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Now listen to the adverts and write the products.

Advert 1 is for _________________________

Advert 2 is for _________________________

Advert 3 is for _________________________

Advert 4 is for _________________________

Trả lời: Cách làm:- Nghe cẩn thận quảng cáo và viết lại sản phẩm mà quảng cáo đó đề cập.- Lặp lại cho tất cả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Listen again. Which words from exercise 2 did you hear?

Trả lời: Cách làm:1. Nghe lại đoạn audio từ bài 2.2. Nhận diện những từ "hungry", "race", và "engine" trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. You are going to hear three dialogues. Read sentences A-D and match each one to a phrase (1-4) you are likely to hear. Use the underlined words to help you.

A. The speakers start by agreeing, but then disagree.

B. One speaker is plaining about something he bought.

C. One speaker is giving directions to the nearest cinema.

D. One speaker is narrating an amusing event that happened.

1. Go straight on at the …[  ]
2. I don’t think you’re right about …[  ]
3. It’s just not good enough …[  ]
4. A few moments later, …[  ]

 

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn cần đọc kỹ ba đoạn hội thoại và từ đó kết hợp với các câu 1-4 để xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. Now listen and match the three dialogues with sentences A-D in exercise 5. There is one extra sentence.

Dialogue 1: sentence _________________________

Dialogue 2: sentence _________________________

Dialogue 3: sentence _________________________

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, đọc các đoạn hội thoại (dialogue) và các câu (sentences) trong bài tập 5.- Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

7. Listen again. Check your answers to exercise 6 by listening for phrases 1-4 in exercise 5.

Trả lời: Cách làm:1. Nghe lại bài nghe.2. Dò lại các câu trả lời của bài tập 6.3. Kiểm tra xem các cụm từ 1-4... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8. Write a slogan to advertise these products.

A. _________________________

B. _________________________

C. _________________________

 On screen

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể làm như sau:1. Xác định các đặc điểm nổi bật của sản phẩm cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42416 sec| 2281.375 kb