Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Friends Global 7A. Vocabulary Unit 7: Tourism

Bài giải chi tiết sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 7A

Trong chương trình học mới, sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Friends Global 7A là tài liệu được phê duyệt chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài giải chi tiết và cụ thể trong Unit 7 với chủ đề Tourism sẽ giúp học sinh hiểu rõ bài học hơn.

Chắc chắn rằng việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức, từ vựng và ngữ pháp trong bài học này. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ từ sách bài tập mới này, học sinh sẽ có cơ hội phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.plete the visitor attractions.

 Tourism

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.- Liệt kê các điểm thu hút khách du lịch (visitor... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Answer the questions with the words below.

aquarium      botanical gardens      museum      palace

theme park      tower      national park

Where can you …

1   enjoy nature and see exotic plants? ___________________

2   learn about interesting old objects? ___________________

3   see where members of the royal family live? ___________________

4   go on exciting rides? ___________________

5   get a great view of a city? ___________________

6   see fish and sharks? ___________________

7   see unusual trees, plants and flowers? ___________________

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể viết các câu trả lời như sau:1. Where can you enjoy nature and... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Listen to three tourists booking excursions. Which type of attraction from exercises 1 and 2 does each tourist decide to visit?

Tourist 1 ______________________________________

Tourist 2 ______________________________________

Tourist 3___________________ Time: ___________________

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần lắng nghe ba du khách đặt các tour du lịch và xác định xem họ muốn tham... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Listen again.plete the sentences with the adjectives below. There are four extra adjectives.

atmospheric      beautiful      busy      crowded

disappointing         impressive      peaceful

remote      romantic      spectacular

1   a   I imagine it’s quite ___________________

     b   The ruins are far more ___________________ at night.

2   a   The market looks ___________________

     b   The market isn’t as ___________________ on Fridays.

3   a   The evening excursion is much less ___________________

     b   And it’s more ___________________, in my opinion.

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, bạn cần nghe lại và điền các từ trong các câu với các từ điển dưới đây.- Sau đó... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42670 sec| 2269.555 kb