Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 9 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu

Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 9 - Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu

Trong bài học Soạn văn bài 9 "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu" ở ngữ văn lớp 11 tập 2 kết nối tri thức, chúng ta sẽ được tìm hiểu về một tác phẩm văn học đặc sắc của nước ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu vào tác phẩm của nhà thơ lớn Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu để hiểu rõ hơn về tư tưởng và triết lý sống của ông.

Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phẩm chất văn nghệ, tinh thần tương thân tương ái của người Việt, qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc. Chắc chắn rằng sau khi học xong bài này, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa và tư tưởng dân tộc Việt Nam.

Hi vọng rằng bài học này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về nền văn học truyền thống của dân tộc Việt Nam, từ đó có thêm động lực và niềm tự hào để tìm hiểu và phát huy tinh thần yêu nước, yêu văn hóa Việt Nam.

Bài tập và hướng dẫn giải

TRƯỚC KHI ĐỌC 

Câu hỏi 1. Hãy kể văn tắt hiểu biết của bạn về một tấm gương đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập tự chủ của dân tộc trong thời kì chống thực dân Pháp xâm lược.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nội dung câu hỏi: Câu hỏi yêu cầu kể về một tấm gương anh dũng hi sinh vì nền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Theo bạn, việc tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hi sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc có ý nghĩa như thế nào trong việc giáo dục thế hệ trẻ hiện nay?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định yếu tố chính của câu hỏi.- Yếu tố chính của câu hỏi là ý nghĩa của việc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

ĐỌC VĂN BẢN 

Câu hỏi 1. Chú ý cách ngắt nhịp câu văn biền ngẫu.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc văn bản để hiểu rõ nội dung và tác giả muốn truyền đạt điều gì trong câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Hoàn cảnh xuất thân nghèo khó của nghĩa binh.

Trả lời: Cách làm: 1. Tìm hiểu về hoàn cảnh xuất thân nghèo khó của nghĩa binh thông qua các nguồn tài liệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Thái độ của nghĩa binh đối với bọn cướp nước.

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích từng phần trong câu hỏi: Thái độ của nghĩa binh đối với bọn cướp nước.2. Tìm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Tinh thần chiến đấu quả cảm của nghĩa binh. Chủ ý các hình ảnh đối lập.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về tác giả, nền văn học, và bối cảnh lịch sử để hiểu rõ về tác phẩm.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Giọng văn trầm hùng, âm hưởng bi tráng.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý chính của câu hỏi: Đây là câu hỏi về đặc điểm của giọng văn trong văn bản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Cảm xúc xót thương.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nội dung của câu hỏi: Cảm xúc xót thương.2. Tìm hiểu về cảm xúc xót thương và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7. Ngợi ca tinh thần và sự hi sinh anh dũng của nghĩa binh.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn văn liên quan tới nghĩa binh và tìm những chi tiết cụ thể đề cập đến tinh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

SAU KHI ĐỌC 

Câu hỏi 1. Căn cứ vào hiểu biết chung về cấu trúc nội dung thể văn tế, hãy xác định bố cục và nêu nội dung chính của mỗi phần trong văn bản.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ văn bản để hiểu cấu trúc nội dung và các phần chính của nó.2. Xác định bố cục và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Câu văn mở đầu "Súng giặc đất rền; Lòng dân trời tỏ" có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện tư tưởng chung của bài văn tế?

Trả lời: Cách làm:1. Phân tích ý nghĩa của câu văn mở đầu "Súng giặc đất rền; Lòng dân trời tỏ" trong việc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Lòng căm thù giặc của người nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc được tác giả thể hiện trong tác phẩm như thế nào?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:1. Phân tích những câu văn trong tác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Liệt kê các động từ được tác giả sử dụng để thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm của những nghĩa sĩ Cần Giuộc trong đoạn 2 của văn bản. Nêu nhận xét về cách sử dụng các động từ này.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn văn để tìm các động từ mô tả tinh thần chiến đấu của những nghĩa sĩ Cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Tinh thần chiến đấu anh dũng của người nghĩa sĩ nông dân trong trận quyết chiến tấn công đồn giặc được tác giả thể hiện như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và tìm hiểu văn bản liên quan.2. Xác định ý chính của câu hỏi và tìm các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Từ câu 16 đến câu 25, tác giả đã nhìn nhận ra sao về hành động xả thân vì nghĩa của người nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc?

Trả lời: Cách làm: 1. Đọc kỹ đoạn văn từ câu 16 đến câu 25 để hiểu rõ nội dung và ý đồ của tác giả.2. Phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 7. Ý nghĩa của sự hi sinh và tình cảm của nhân dân dành cho người nghĩa sĩ được tác giả thể hiện trong phần cuối bài văn (từ "Ôi thôi thôi!" đến hết) gợi cho bạn những suy nghĩ gì về lẽ sống?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc lại phần cuối bài văn từ "Ôi thôi thôi!" đến hết, tìm hiểu ý nghĩa của sự hi sinh và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 8. Khái quát những nét đặc sắc về phương diện nghệ thuật của Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ và hiểu câu hỏi.2. Tìm hiểu về tác giả Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và tác phẩm của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

KẾT NỐI ĐỌC - VIẾT 

Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của mình về "lựa chọn và hành động" của nghĩa sĩ Cần Giuộc khi đối đầu với kẻ thù xâm lược.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ đề bài để hiểu rõ vấn đề cần trả lời.Bước 2: Tìm hiểu về nghĩa sĩ Cần Giuộc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

PHẦN THAM KHẢO MỞ RỘNG 

Câu 1. Em hãy nêu giá trị nội dung, nghệ thuật của bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:Cách làm 1:- Phân tích giá trị nội dung của bài Văn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2. Em hãy nêu nội dung chính của văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu.

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện như sau:Cách 1: Để nêu nội dung chính của văn bản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3. Nêu tác giả, tác phẩm, bố cục của văn bản Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên bạn có thể viết như sau:Cách 1:- Tác giả của văn bản "Văn tế nghĩa sĩ Cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4. Phân tích tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu để hiểu rõ nội dung, ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.63983 sec| 2353.93 kb