Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 3 Thực hành Tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo)

Phân tích chi tiết về sách Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 3 Thực hành Tiếng Việt

Sách Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức, bài 3 Thực hành Tiếng Việt, tiếp tục phân tích về đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Cuốn sách do tác giả Hoài Thanh biên soạn, cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương trình học của sách giáo khoa.

Sách giúp học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức bài học, từ đó phát triển khả năng ngôn ngữ của mình. Nội dung sách chứa đựng nhiều sắc thái và biểu cảm, giúp người đọc dễ tiếp cận và hiểu bài học.

Hy vọng rằng, qua việc sử dụng sách Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức, học sinh sẽ nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của mình và phát triển tư duy logic, suy luận.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi 1. Hãy tìm trong các bài viết của mình hoặc bạn bè một số trường hợp diễn đạt ''giống văn nói" và đề xuất cách chỉnh sửa.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ các đoạn văn trong bài viết, tìm ra các trường hợp diễn đạt "giống văn nói".2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Tìm trong văn bản Chí Phèo những đoạn có sự cộng hưởng giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ văn bản Chí Phèo để tìm những đoạn văn mà tác giả sử dụng ngôn ngữ nói và ngôn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Chọn một cảnh có hội thoại trong một bộ phim hoặc một chương trình trên truyền hình và nhận xét đặc điểm của ngôn ngữ nói được thể hiện trong cảnh này. Từ đó, hãy đánh giá hiệu quả trình bày, truyền đạt thông tin bằng lời nói ở ví dụ mà bạn đã chọn.

Trả lời: Cách làm:1. Chọn một cảnh hội thoại từ một bộ phim hoặc chương trình truyền hình mà bạn đã xem.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Thể hiện nội dung của hội thoại được chọn ở bài tập 3 bằng ngôn ngữ viết và nhận xét sự khác biệt về phương tiện ngôn ngữ biểu đạt trong hai trường hợp.

Trả lời: Cách làm:1. Trích đoạn hội thoại được chọn ở bài tập 3.2. Chuyển đoạn hội thoại sang ngôn ngữ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Phân tích những ưu thế và giới hạn của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định định nghĩa của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.2. Liệt kê ưu và nhược điểm của cả... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.51517 sec| 2282.844 kb