Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 9 Thực hành đọc "Làm việc" cũng là "làm người"!

Soạn văn bài 9 Thực hành đọc "Làm việc" cũng là "làm người"!

Bài học Soạn văn bài 9 "Thực hành đọc "Làm việc" cũng là "làm người"!" từ sách Ngữ văn lớp 11 tập 2 kết nối tri thức, cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập. Mục tiêu của bài học này là giúp học sinh hiểu rõ về tầm quan trọng của việc làm việc và cách thức làm người thông qua việc đọc và thực hành.

Đây là một bài học có nhiều sắc thái và biểu cảm, giúp học sinh hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc làm việc không chỉ là để kiếm sống mà còn là cách để xây dựng bản thân. Việc làm việc tốt sẽ giúp hình thành nhân cách và phẩm chất của mỗi người, từ đó tạo nên một xã hội phồn thịnh và hạnh phúc.

Bài tập và hướng dẫn giải

Câu hỏi 1. Xác định luận đề và các luận điểm chính của văn bản.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ văn bản để hiểu rõ nội dung và ý chính2. Xác định luận đề và các luận điểm chính... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Phân tích tính thuyết phục của hệ thống lí lẽ, bằng chứng đã được tác giả sử dụng trong văn bản.

Trả lời: Để phân tích tính thuyết phục của hệ thống lí lẽ và bằng chứng tác giả đã sử dụng trong văn bản, bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Liên hệ bản thân và nêu suy ngẫm của bạn về vấn đề được tác giả gợi ra trong văn bản.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc văn bản và tìm hiểu vấn đề mà tác giả đang nêu ra.Bước 2: Liên kết vấn đề đó... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48479 sec| 2273.453 kb