Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 2 Viết: Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm)

Đề bài yêu cầu viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ, tập trung vào việc tìm hiểu cấu trúc và hình ảnh trong tác phẩm đó. Để phân tích một cách chi tiết và cụ thể, bạn cần tập trung vào việc phân tích từng phần của tác phẩm thơ, bao gồm:
- Phân tích cấu trúc của tác phẩm thơ: xác định số câu, số chữ trong mỗi câu, sự phối hợp giữa các âm điệu, nhịp điệu, rõ ràng tinh thần và hình thức của tác phẩm.
- Phân tích hình ảnh trong tác phẩm: xác định các hình ảnh được sử dụng trong tác phẩm, tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của hình ảnh đó đối với việc truyền đạt ý nghĩa của tác phẩm.
Khi phân tích, bạn cần thể hiện được sự hiểu biết sâu sắc về tác phẩm thơ, cũng như khả năng phân tích và suy luận logic để rõ ràng, thuyết phục trong việc nghị luận về tác phẩm. Đồng thời, bạn cũng cần lưu ý việc sử dụng ngôn ngữ phong phú, rõ ràng và tránh những mẫu ngữ pháp và cấu trúc câu lặp đi lặp lại. Để viết nội dung mới dựa trên nội dung gốc, bạn cần thể hiện sự sáng tạo và khả năng tái tạo thông tin một cách thông minh và đầy đủ.

Bài tập và hướng dẫn giải

BÀI VIẾT THAM KHẢO 

Bài thơ "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch. 

Câu hỏi 1. Giới thiệu về bài thơ  

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu rõ bài thơ "Tĩnh dạ tứ" của Lý Bạch.2. Tìm hiểu về tác giả Lý Bạch và ngữ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Nêu khái quát cấu tứ của bài thơ về định hướng phân tích, đánh giá. 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ bài thơ để hiểu rõ nội dung và cấu trúc của bài thơ.2. Xác định các yếu tố cấu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Phân tích, đánh giá từng phần của bài thơ.

Trả lời: Cách 1:Để phân tích và đánh giá từng phần của bài thơ, ta cần tập trung vào các đoạn văn, câu thơ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Chú ý làm rõ tính khái quát của hình ảnh, chi tiết. 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi đề bài.2. Xác định hình ảnh và chi tiết cần làm rõ.3. Trích dẫn các... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.39528 sec| 2283.188 kb