Soạn ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức Bài 9 Ôn tập học kì II

Soạn văn bài 9 Ôn tập học kì II ngữ văn lớp 11 tập 2 kết nối tri thức

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng điểm lại kiến thức đã học trong học kì II. Bài tập được cung cấp đầy đủ đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học sinh nắm vững kiến thức. Hy vọng rằng sau khi tham gia bài học này, các em sẽ hiểu rõ hơn và tự tin hơn trong việc áp dụng kiến thức vào thực hành.

Hãy cùng nhau cố gắng và rèn luyện, để trở thành những con người thông thái và có khả năng xử lý tốt mọi tình huống trong cuộc sống. Chúc các em học tốt và đạt được kết quả cao trong học tập!

Bài tập và hướng dẫn giải

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC ĐÃ HỌC 

Câu hỏi 1. Sơ đồ hóa danh mục loại, thể loại văn bản đã học trong sách giao khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai. Nêu nhan đề những văn bản cụ thể thuộc các loại, thể loại ấy.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định các loại văn bản đã học trong sách giao khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai.Bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Lập bảng phân loại những đơn vị kiến thức cốt lõi được trình bày trong phần Tri thức ngữ văn của mỗi bài học trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai theo từng nhóm: kiến thức chung về loại, thể loại; kiến thức về các yếu tố cấu thành văn bản thuộc từng loại, thể loại; kiến thức về lịch sử văn học; kiến thức tiếng Việt.

Trả lời: Cách làm:- Đọc từng bài học trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai và xác định các đơn vị kiến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Nêu nhận xét về nội dung Bài 6 (Nguyễn Du - "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng") trong sự so sánh với Bài 6 (Nguyễn Trãi - "Dành còn để trợ dân này") ở sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập hai để nhận ra đặc điểm và yêu cầu riêng của loại bài học về tác gia văn học.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc và hiểu câu hỏi, so sánh nội dung của Bài 6 của Nguyễn Du và Nguyễn Trãi trong sách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Phân tích ý nghĩa của các nội dung thực hành tiếng Việt trong việc hỗ trợ hoạt động đọc văn bản ở sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ các phần thực hành tiếng Việt từ Bài 6 đến Bài 9 trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Nêu những kiểu bài viết và yêu cầu của từng kiểu bài đã được thực hành trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai để tìm kiểu bài viết đã được thực... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Liệt kê các nội dung hoạt động của phần Nói và nghe được thực hiện trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11, tập hai và cho biết ý nghĩa của từng nội dung hoạt động đó.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ câu hỏi và phân tích ý nghĩa của câu hỏi, tìm hiểu nội dung cần trả lời.Bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG 

Câu hỏi 1. Xác định ý tưởng chính mà nhà thơ Uýt-xla-oa Dim-bo-xca muốn triển khai qua đoạn trích. Ý tưởng đó gắn với từ khóa nào?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ đoạn trích và nắm vững nội dung.Bước 2: Xác định ý chính mà nhà thơ muốn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2. Hãy nêu một số cụm từ được tác giả nhắc tới trong đoạn trích mà bạn cho là có ý nghĩa tương đương với cụm từ "tôi không biết".

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể tổ chức làm như sau:1. Đọc kỹ đoạn trích để tìm các cụm từ có ý... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3. Theo tác giả, việc tự xác nhận rằng "tôi không biết" có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi con người và của nhân loại nói chung? Bạn đánh giá như thế nào về các bằng chứng được tác giả nêu lên nhằm khẳng định quan điểm của mình?

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi trên, bạn có thể làm như sau:Bước 1: Làm rõ ý nghĩa của việc tự xác nhận rằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4. Hãy nêu một ví dụ gắn với lĩnh vực sáng tạo thơ để minh họa cho vấn đề được tác giả đề cập trong đoạn 2.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc kỹ đoạn văn cần trả lời câu hỏi.Bước 2: Xác định vấn đề tác giả đề cập trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5. Phân tích mạch lạc và liên kết của đoạn trích.

Trả lời: Để phân tích mạch lạc và liên kết của đoạn trích trên, bạn có thể làm như sau:1. Đọc kỹ đoạn văn để... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 6. Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của bạn về hoạt động sáng tạo của nhà thơ nói riêng, của các nghệ sĩ nói chung từ những gì được gợi ý trong đoạn trích.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn trích đã cho để hiểu rõ vấn đề và cảm nhận của nhà thơ về hoạt động sáng tạo... Xem hướng dẫn giải chi tiết

VIẾT 

Đề 1: Hãy tạo lập một văn bản thuyết minh có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để giới thiệu một tác phẩm văn học được bạn đánh giá là đặc sắc.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Chọn một tác phẩm văn học mà bạn muốn giới thiệu. Đảm bảo rằng tác phẩm này đặc sắc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Đề 2: Vấn đề xã hội nào hiện nay đang khiến bạn quan tâm nhiều nhất? Hãy viết một văn bản thuyết minh về vấn đề đó.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi kỹ để hiểu rõ yêu cầu của đề bài.2. Xác định vấn đề xã hội mà bạn quan tâm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Đề 3: Ở mỗi người, nhu cầu tìm hiểu, khám phá thế giới kì diệu của nghệ thuật thường được khơi lên từ cuộc tiếp xúc bất ngờ với một tác phẩm cụ thể. Với bạn, tác phẩm nào đã đóng vai trò này? Hãy viết về tác phẩm đó.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này, bạn có thể làm theo cách sau:1. Bắt đầu bằng việc trình bày ý kiến cá nhân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

NÓI VÀ NGHE 

Nội dung 1: Thuyết trình về một tác phẩm văn học được khuyến nghị đọc ở phần Củng cố, mở rộng của mỗi bài học.

Trả lời: Cách làm:1. Tìm hiểu về tác phẩm văn học được khuyến nghị đọc ở phần Củng cố, mở rộng của mỗi bài... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung 2: Trình bày bài thuyết minh về một vấn đề xã hội được tự chọn (có thể dựa vào bài viết của mình về vấn đề này, nếu đã có).

Trả lời: Cách làm:1. Xác định vấn đề xã hội muốn thuyết minh.2. Thu thập thông tin, dẫn chứng và lập kế hoạch... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Nội dung 3: Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật từng để lại cho bạn nhiều suy nghĩ về vấn đề lựa chọn và hành động trong cuộc đời.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định tác phẩm nghệ thuật đã để lại ấn tượng với bạn về vấn đề lựa chọn và hành động... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46623 sec| 2332.852 kb