Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson B

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson B

Bộ sách Giải bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson B là tài liệu mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ sách này cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình học mới.

Bộ sách này tập trung vào việc khám phá các loại trang phục khác nhau và hình ảnh của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Bằng cách phân tích chi tiết và dễ hiểu, sách Giải bài tập SBT tiếng anh lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ về các loại trang phục, cách kết hợp và phối trang phục một cách hợp lý.

Hy vọng rằng, bằng cách sử dụng bộ sách này, học sinh sẽ có thể tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình trong môi trường học tập mới.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Listen to the conversation. Read the sentences. Then circle T for true or F for false.

1. The woman wants to buy a scarf for the winter. T     F

2. The scarf is a gift for a friend. T     F

3. Her friend likes colors like black and brown. T     F

4. The silk scarfs are the most expensive. T     F

5. The cheapest silk scarf is $75. T     F

6. The silk scarfs are smaller than the cotton ones. T     F

7. The woman buys an orange scarf made of cotton. T     F

8. The woman pays for the scarf with her card. T     F

Trả lời: Cách làm: - Nghe cuộc trò chuyện.- Đọc các câu.- Đánh dấu T cho đúng (true) hoặc F cho sai (false)... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Listen again and put the parts of the conversation in order.

___ a. The woman pays $29 for a cotton scarf.

___ b. The cheapest silk scarf is more expensive than the cotton scarfs.

___ c. The salesman shows her some wool scarfs.

___ d.. The silk scarf is very soft and very expensive.

___ e. The woman is shopping for a gift for her friend.

___ f. She wants a stylish scarf her friend can wear with a blouse or sweater.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định thông tin cơ bản trong cuộc trò chuyện: phụ nữ muốn tìm một chiếc khăn để tặng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Who asks the questions and says the sentences below? Write S (salesperson) or C (customer).

___ 1. Hello, can I help you?

___ 2. It's a gift for her birthday.

___ 3. They're made from wool.

___ 4. There are some very nice silk ones over here.

___ 5. How about this?

___ 6. And it’s very soft.

___ 7. Do you have anything cheaper?

___ 8. They're bigger than the silk scarfs and less expensive!

___ 9. And cotton is easier to clean.

___ 10. How much is this green one?

___ 11. OK, I'll take it.

___ 12. Are you paying with cash or card?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi kỹ và định rõ người đặt câu hỏi là S (salesperson) hay C (customer).2. Đọc... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45052 sec| 2270.047 kb