Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 12 Decisions Lesson E

Giải chi tiết sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds Unit 12 Decisions Lesson E

Sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds Unit 12 Decisions Lesson E là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách này được xây dựng với mong muốn giúp học sinh hiểu và nắm vững bài học trong chương trình học mới.

Với cách hướng dẫn cụ thể, sách bài tập này giải chi tiết từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc và ý nghĩa của các bài học. thông qua việc phân tích chi tiết và dễ hiểu, học sinh có thể áp dụng kiến thức một cách linh hoạt và chính xác.

Hy vọng rằng việc sử dụng sách bài tập này sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình một cách toàn diện và hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Read about Yuko’s situation. Thenplete the email with the linking words and phrases in the box.

Yuko is a student at a four-year university. She doesn’t have enough money to pay for her final year. She has to make a decision between borrowing money or leaving school for one year to work to earn money for her final year.

and also     however     on the one hand     on the other hand     on the whole

Hi Yuko,

I'm glad that your classes are going well and you like school. But you have a difficult decision to make about next year. (1) _______, getting a student loan makes sense. If you do that, you won't interrupt your studies and you won't miss your friends. (2) ________, you'll have a loan that you have to pay back.

(3) ______, if you leave school to work for a year, you will get some work experience. (4) __________, if you have work experience, you will have something to put on your résumé. So, (5) ___________, I think you should take a year off from school to work and earn money.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn văn về tình hình của Yuko.2. Xác định các từ/cụm từ liên kết trong hộp và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Write the linking words and phrases in the correct column.

both     however     I think     in addition     in conclusion     in contrast     it also     

on the one hand     on the other hand     on the whole     overall     similarly

Describing similarities

Concluding

   
Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu rõ yêu cầu.2. Xác định những linking words and phrases nào liên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Read about Carolina’s situation. Then write a few sentences to help her make a decision. Use some of the linking words and phrases in B topare and contrast.

Carolina was accepted to two universities. She is very excited, but she has to make a difficult decision. State University offered her a scholarship. If she goes to State University, she won't need to borrow money. Ivy University also accepted her, but didn't offer her a scholarship. If sne goes to Ivy, she will need to get a loan. Both universities are good, but Carolina thinks Ivy is better. What should she do?

Trả lời: Cách làm:- Xem xét lợi ích và rủi ro của việc chọn State University:Lợi ích: Carolina sẽ không cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45887 sec| 2269.75 kb