Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson E

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson E:

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson E là tài liệu mới được chính thức phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Sách này được thiết kế với cách hướng dẫn cụ thể, giải chi tiết để giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình học mới.

Giải bài tập trong sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson E cung cấp những cụ thể, dễ hiểu với nhiều ví dụ minh họa, giúp học sinh hiểu rõ về các loại trang phục. Hi vọng rằng việc học qua bộ sách này sẽ giúp học sinh khám phá những thế giới mới trong tiếng Anh một cách linh hoạt và hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Read the sentences from advertisements and put the adjectives in the correct order.

1. For sale! A pair of (red / soft / sport / leather) ______________ gloves. Made in Argentina, bought a year ago.

2. Like new! Designer sneakers, men's size 11. They're (stylish / black /fortable) _____________________ and, in my opinion, go with casual or formal clothes.

3. Only worn once! A (long / blue / large /fortable) ________________ raincoat. It's made of a synthetic material. The lining is soft cotton.

4. My son wore this (wool / warm / green) _________________ winter coat only once because it was tight on him. Child's size 4.

5. (black / expensive / leather / Italian) ________________ handbag made by famous designer. Great gift idea!

Trả lời: Để đặt các tính từ theo thứ tự chính xác trong câu, chúng ta cần tuân theo quy tắc thường được sử... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Read the ad. Answer the questions.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 9 Types of Clothing Lesson E

1. What is the seller's opinion of the sweater?

2. Is it new?

3. What color is it? 

4. What is it made of? 

5. What size is it?

6. How does it fit? 

Trả lời: Cách làm:1. Đọc quảng cáo.2. Trả lời từng câu hỏi theo thứ tự.Câu trả lời đầy đủ và chi tiết hơn:1.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. What type of clothing is your country known for? Is there a traditional way of dressing or a famous brand from there? Think of three items of clothing from your country and write an ad for each of them (120-150 words in total). Use the order of adjectives in the box to help you.

your opinion     size     age     color     nationality     material     other details

Trả lời: Để làm câu hỏi trên, bạn cần thực hiện các bước sau:1. Xác định loại trang phục mà quốc gia của bạn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47747 sec| 2269.797 kb