Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson E

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson E

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson E cung cấp giải chi tiết, cụ thể cho các bài tập trong chương trình học mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Đây là một phần quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình. Cách hướng dẫn dễ hiểu, chi tiết trong SBT giúp học sinh tự tin hơn khi học tập và áp dụng kiến thức trong thực tế. Mong rằng, với sự hỗ trợ của SBT, học sinh sẽ có kết quả tốt trong việc học tiếng Anh và khám phá thế giới mới.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Read the personal description. Answer the questions.

The man in the photo is Brian Skerry. He is from the United States. He is a photographer. He is a National Geographic Explorer. He takes pictures of sperm whales. He is not a scientist. He takes photos to help scientists research and learn about sperm whales. He travels all over the world to take pictures of the whales.

1. What is his name?

2. Where is he from?

3. What is his job?

Trả lời: Cách làm số 1:1. What is his name?- Look for information in the text about the man's name.- His name... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Look at the photo and read the paragraph in A again. Write sentences about Brian Skerry’s job using these adjectives.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson E

The man in the photo is Brian Skerry. He is trom the United States. He is a photographer. He is a National Geographic Explorer. He takes pictures of sperm whales. He is not a scientist. He takes photos to help scientists research and learn about sperm whales. He travels all over the world to take pictures of the whales.

1. easy 

2. difficult 

4. boring 

5. interesting 

6. safe 

Trả lời: Cách làm:- Đọc đoạn văn mô tả về Brian Skerry và xem hình ảnh của anh ta.- Xác định các tính từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Circle the correct words toplete the sentences. In one sentence, both options are correct.

 

Conjunctions

And is for extra information.

But is for different information.

Or is for different possibilities.

1. Brian Skerry is not a scientist but / or a researcher. 

2. He is from the United States, and/ but he travels all over the world.

3. He takes photos and / or helps scientists.

4. Scientists research and / but learn about sperm whales.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và hiểu cụm từ "and", "but" và "or" được giải thích ở phần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D.plete the description of Brian Skerry with the words in the box.

and, but, dangerous, interesting

The man in the photo is Brian Skerry. He is from the United States. He is a photographer (1) ____________ a National Geographic Explorer. He takes pictures of sperm whales. His job is (2) _______________ but (3) _____________ That's why he loves it. He works with scientists, (4) __________ he isn't a scientist. He takes photos to help scientists research and learn about sperm whales.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từ cần điền vào chỗ trống theo thứ tự: and, dangerous, interesting, but.2. Điền... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.51313 sec| 2269.344 kb