Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 12 Decisions Lesson B

Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 12 Decisions Lesson B

Sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 12 Decisions Lesson B là một bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ sách này cung cấp cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh nắm bắt bài học tốt hơn trong chương trình học mới này. Hy vọng rằng, nhờ sự hướng dẫn đầy sắc thái và biểu cảm này, học sinh sẽ có thể khám phá và tiếp tục khám phá thế giới mới một cách sâu sắc.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Listen and circle T for True or F for False.

124056]

1. Plastic is very useful. T     F

2. Everybody knows how much plastic they use every day. T     F

3. Things that are made of plastic last a long, long time. T     F

4. Paint isn't biodegradable. T     F

5. Things that are biodegradable hurt the environment. T     F

6. Most plastic is biodegradable. T     F

7. Wood isn't biodegradable. T     F

8. People need to think about the way they use plastic more. T     F

Trả lời: Cách làm:- Nghe và khoanh tròn T cho Đúng hoặc F cho Sai.- Đọc câu hỏi, lắng nghe và đánh giá xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Listen again. Choose the correct answer toplete each sentence.

1. If something is biodegradable, _____.

a. it breaks down naturally     b. it is made from plastic     c. it hurts the environment

2. The sentence, Every piece of plastic ever made still exists, means _____.

a. plastic breaks down easily     b. plastic is recyclable     c. plastic doesn’t break down

3. ____ is an example of something that is biodegradable.

a. A plastic toy     b. A dead tree     c. A plastic bottle

4. Things that are man-made are ____.

a. good for the environment     b. biodegradable     c. not natural

Trả lời: Cách làm:- Nghe lại đoạn audio để xác định câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.- Xác định từ khóa trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Use the phrases to write sentences.

1. If I want bottled water,

it’s not harmful to the environment.

2. If something is not natural,

don’t use single-use plastic.

3. If people understand that plastic isn’t biodegradable,

it’s not biodegradable.

4. If something is biodegradable,

maybe they will change the way they use it.

5. If I have to use plastic,

I will get a reusable water bottle.

6. If you want to reduce plastic waste,

I will recycle it.

Trả lời: Cách làm:- Xác định điều kiện từ câu gợi ý.- Sắp xếp lại thông tin trong câu gợi ý để tạo thành câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50293 sec| 2269.5 kb