Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Giải chi tiết, cụ thể sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Bộ sách bài tập tiếng Anh lớp 10 "Explore New Worlds" đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và sử dụng trong chương trình đổi mới. Lesson B trong Unit 1 People cung cấp hướng dẫn chi tiết và cụ thể để giúp học sinh hiểu rõ hơn về bài học.

Mục tiêu của bài học này là giới thiệu về những người nổi tiếng trên thế giới, để học sinh có thể khám phá và tìm hiểu văn hóa của họ. Bằng cách hướng dẫn chi tiết và cụ thể, sách bài tập giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Với cách giải chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu, sách bài tập giúp học sinh học tốt hơn và áp dụng bài học vào thực tế. Hy vọng rằng bộ sách này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Listen to the conversation.plete the sentences.

Cristina: Where are you from, Mike?

Mike: I’m from (1)_______.

Cristina: So, you're (2) ________. Are you from Sydney?

Mike: Yes, I am. And you, Cristina? Are you (3) _____________?

Cristina: No, I'm not. I'm (4) _______________

Mike: Wow! (5) ___________! I'd love to go to your country. Which city are you from?

Cristina: I'm from Rio de Janeiro. It's a cool city!

Trả lời: Câu trả lời chi tiết hơn cho đoạn hội thoại trên:Cristina: Where are you from, Mike?Mike: I’m from... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Circle the correct words toplete the sentences.

1. Lisa is from England / English. She’s England / English.

2. Akita and Hiro are Japan / Japanese. They're from Japan / Japanese.

3. My friend Ramon is from Mexico / Mexican. He's Mexico / Mexican.

4. Rodrigo is Chile / Chilean. He’s from Chile / Chilean.

5. I'm from Peru / Peruvian. I'm Peru / Peruvian.

6. They're from Toronto, Canada / Canadian. They're Canada / Canadian.

7. My friend is from Viet Nam / Vietnamese. He's Viet Nam / Vietnamese.

8. The teachers are Ireland / Irish. They're from Ireland / Irish.

Trả lời: Để hoàn thành câu hỏi trên, học sinh cần nhìn vào câu đề và chú ý đến từ mô tả người hoặc nguồn gốc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Listen to four convesations.plete the profiles.

1. Name: Maria Gutierrez.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Nationality: ______________.      

Country: ________________.

Occupation: _____________.

3. Name: Martina Flores.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Nationality: ______________.      

Country: ________________.

Occupation: _____________.

2. Name: Dr. Matsuda.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Nationality: ______________.      

Country: ________________.

Occupation: _____________.

4. Name: Luke Armstrong.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson B

Nationality: ______________.      

Country: ________________.

Occupation: _____________.

Trả lời: Cách làm:1. Nghe bốn cuộc trò chuyện và điền thông tin vào các hồ sơ.2. Xác định quốc tịch của mỗi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.44314 sec| 2269.695 kb