Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 11 Achievements Lesson B

Giải chi tiết bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 11 Achievements Lesson B

Trước hết, sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 11 Achievements Lesson B là một phần trong chương trình mới mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt. Điều này giúp học sinh tiếp cận với bài học một cách cụ thể, dễ dàng hơn.

Sách này cung cấp các bài tập chi tiết và cụ thể, giúp học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề "Achievements" trong unit 11. Bằng cách hướng dẫn rõ ràng, sách giúp học sinh nắm vững bài học và áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả.

Hy vọng rằng việc giải chi tiết bài tập trong sách này sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình, từ đó nắm vững kiến thức và thành công trong học tập.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Read the job ad. Answer the questions.

NOW HIRING!

Technology Store Assistant

  • A busy technology store needs a sales assistant to help with customers.
  • We are looking for a helpful person with goodmunication skills in both English and Spanish.
  • Sales experience is not necessary (training is provided).
  • An interest in technology and devices (laptops, tablets, and smartphones) is an advantage.

1. What is the job?

2. What skills do you need for the job?

Trả lời: 1. Cách làm:- Đọc quảng cáo việc làm.- Đánh dấu các thông tin chính về công việc.- Trả lời câu hỏi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Read the ad again. Write five questions for the job interview. Then listen and check (v) any of your questions that you hear in the interview.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc lại quảng cáo để hiểu vị trí công việc cần tuyển dụng.2. Tạo ra năm câu hỏi có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Listen again. Answer the questions.

1. Why does Mr. Vargas want the job? 

2. Is Mr. Vargas a helpful person? What example does he give? 

3. What languages does he speak?

4. Has he worked in a store? 

5. What work experience does he have?

6. Is Mr. Vargas a good person for the job? 

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn cần nghe lại đoạn hội thoại và tập trung vào thông tin cần thiết. Sau... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.49624 sec| 2261.703 kb