Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson D

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson D

Bộ sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 "Explore new worlds" unit 1 People Lesson D là một phần trong chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách này được thiết kế với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh hiểu bài học một cách tốt hơn.

Hi vọng rằng, với cách trình bày chi tiết và sự minh họa sinh động, học sinh sẽ dễ dàng nắm bắt nội dung bài học và áp dụng vào thực tế. Cuốn sách cung cấp cho học sinh cơ hội khám phá và học hỏi từ những thế giới mới, giúp họ phát triển kỹ năng Anh ngữ một cách toàn diện.

Bài tập và hướng dẫn giải

Reading

NO BORING JOBS

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 1 People Lesson D

A good job is not always easy. Many people are happy with a job that is difficult but interesting. Read about three people like this.

Lara Setraklan is a journalist. She is from the United States, but travels to different parts of the world for her job. Sometimes, she is in places that are dangerous. Her job is difficult because she travels a lot. Her job is interesting because she meets many people from around the world. She talks with them about their lives, sometimes in their own language. She speaks five languages! They are English, Arabic, Armenian, French, and Spanish.

Misty Copeland is a dancer from the United States. She is a principal dancer with the American Ballet Theatre in New York City. Principal dancers are the best dancers—male or female—in thepany. Principal dancers earn a good salary.

It is a difficult job. Misty practices for long hours and performs in many shows. She also travels to perform in other cities in the US and other countries.

José Andrés is a chef. He is from Spain, but lives in the United States. He cooks Spanish food in good restaurants. He is also a volunteer. His organization is World Central Kitchen. He works with other chefs to give food to people in need all around the world. Sometimes, they help when there is a natural disaster, like in Puerto Rico and Haiti. In other countries, like Nicaragua and Cambodia, World Central Kitchen trains people to be chefs.

volunteer (n) someone who chooses to do work he or she is not paid for.

organization (n) a group or association.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ đoạn văn về ba người làm nghề mà không nhàm chán.2. Tìm hiểu về công việc, khó... Xem hướng dẫn giải chi tiết

A. Read the article. Circle T for true or F for False.

1. A good job is an easy job. T     F

2. People with difticult jobs are always unhappy. T     F

3. Lara, Misty. and Jesé are all from the US. T     F

4. Lara Setrakian is a photographer. T     F

5. Misty Copeland is a good dancer. T     F

6. A volunteer works without a salary. T     F

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ bài báo.- Đọc từng câu hỏi một và đánh dấu "T" hoặc "F" tương ứng với câu đúng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Answer the questions.

1. What is Lara Setrakian's job?

2. Is Lara's job safe or dangerous?

3. Where does Misty Copeland work?

4. Does her job pay a good salary?

5. What nationality is José Andrés?

6. Where does he work?

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi.2. Xác định từ khóa trong câu hỏi.3. Tìm câu trả lời trong văn bản.4. Tóm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Check (v) the correct columns according to the reading.

This person

Lara Setraklan Misty 

Misty Copeland 

José Andrés

Is from the United States

   

Travels for work

   

Is a volunteer

   

Earns a good salary

   
Trả lời: Cách làm 1:- Đọc thông tin về từng cá nhân (Lara Setraklan, Misty Copeland, José Andrés) trong câu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. Write two adjectives to describe each job.

1. journalist ___________________.

2. dancer _____________________.

3. chef _______________________.

Trả lời: Cách làm:- Xác định từ loại của từ "adjectives" để chắc chắn rằng bạn cần viết hai tính từ để mô tả... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47105 sec| 2281.344 kb