Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 7munication Lesson E

Bộ sách Giải bài tập Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds Unit 7 Communication Lesson E

Bộ sách Giải bài tập Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds Unit 7 Communication Lesson E là bộ sách mới được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ sách này được thiết kế với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh nắm bài học tốt hơn trong chương trình học mới này. Hi vọng rằng, thông qua việc phân tích chi tiết và dễ hiểu, học sinh sẽ có thể thực hành và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Write about the ways youmunicate with your friends. What do you use tomunicate? When is yourmunication formal and when is it informal?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể sử dụng cách làm như sau:1. Viết một bài luận ngắn về các cách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Look at the diagram below. How did Son hear the news? Write the sentences with relative clauses. (In 2 - 5, write each sentences two different ways).

Tara


Sent an email->

Brian (Tara’s boyfriend)

Sent a text message->

Daniel (Brian’s brother)


Wrote a letter->

Sophia (Daniel worked with her in a project)

Told Melanie the news->

Melanie (Sophia's best friend)


Gave a phone call->

Son (Melanie studies with him in the same class)

Heard the news

Trả lời: Để trả lời cho câu hỏi trên, ta cần viết câu theo cấu trúc mệnh đề quan hệ. Dưới đây là cách làm và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Write a paragragh (120 - 150 words) with the title: How Son heard the news. Use these sequence words. First, Next, Then, After that, Finally

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từng bước sự việc trong câu chuyện.2. Sắp xếp những bước sự việc theo thứ tự... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.80528 sec| 2261.516 kb