Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson B

Phân tích chi tiết sách bài tập (SBT) tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson B

Bộ sách giải bài tập tiếng Anh lớp 10, Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson B được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách này mang đến cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, giúp học sinh nắm vững bài học trong chương trình học mới.

Chương trình sách này được thiết kế để giúp học sinh khám phá và hiểu sâu về các chủ đề mới. Cách trình bày dễ hiểu, giúp học sinh nắm bắt kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sách còn tổ chức các bài tập, câu hỏi để học sinh tự kiểm tra và củng cố kiến thức sau mỗi bài học.

Với sách bài tập tiếng Anh lớp 10 Explore new worlds unit 8 Making Plans Lesson B, học sinh sẽ được tạo ra cơ hội tiếp cận nhiều vốn từ mới, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Listen andplete the sentences with the correct answers.

1. The speakers are doing a project for _____.

a. a class     b. work     c. a website

2. The project is to research a(n) _____ where English is the main language.

a. country     b. environmentalist     c. city

3. There are ____ people in the group.

a. five     b. four     c. three

4. The group is going to research four ______ the city.

a. businesses in     b. people from     c. topics about

5. The group is going to research ___________.

a. Cleveland     b. Chicago     c. Toronto

6. Kanna is going to research __________.

a. business     b. the environment     c. population

7. They are going to do a lot of their research ___.

a. in class     b. online     c. with maps

8. The project is going to finish in ___.

a. one week     b. two weeks     c. three weeks

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn đáp án đúng theo nội dung nghe.2. Điền đáp án đúng vào chỗ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Listen again andplete the chart.

What is the project?

When does the project start and finish?

Who is going to do each part?

 

Start: 

Finish: 

Kanna: 

Fernanda:

Rodrigo:

Luis: 

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Nghe đoạn phát âm và điền vào bảng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Put the parts of the project in order.

___ a. Group members are going to choose topics.

___ b. The group is going to present their research to the class.

___ c. They are going to choose a city in an English-speaking country.

___ d. Each member is going to do their research.

Trả lời: Cách làm:- Xác định chỉ dẫn thời gian của các bước trong dự án.- Sắp xếp các bước theo thứ tự từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43317 sec| 2269.992 kb