Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 10 Lifestyles Lesson E

Explore New Worlds Unit 10 Lifestyles Lesson E

Giải bài tập sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 trong unit 10 Lifestyles Lesson E một cách chi tiết và cụ thể. Sách này được phê duyệt trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục và đào tạo, nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng trong chương trình học mới này. Cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết giúp học sinh hiểu bài học dễ dàng hơn, khám phá thế giới mới một cách sâu sắc. Hy vọng rằng sách bài tập này sẽ giúp học sinh phát triển và tiến bộ trong việc học tiếng Anh.

Bài tập và hướng dẫn giải

A. Read the paragraph. Writes the numbers of the sentences in the paragraph.

1 I love hiking. 2 I go hiking almost every weekend with my friends. 3 First, I love being in nature, and hiking through forests and up and down hills is my favorite thing to do. 4 Of course, the exercise and fresh air are good for my health, too. 5 In addition, it’s a social activity because the other hikers and I talk as we walk. 6 I've made some great friends this way. 7 Finally, when I use maps and plan routes, I have to exercise my brain as well as my body. 8 To sum up, I think hiking is something all people should do to get healthy and enjoy nature.

Giải sách bài tập (SBT) tiếng anh lớp 10 Explore new worlds unit 10 Lifestyles Lesson E

a. ___ topic sentence

b. ___ supporting sentences

c. ___ concluding sentence

Trả lời: Để làm bài này, bạn cần đọc đoạn văn trước, xác định câu chủ đề (topic sentence), các câu hỗ trợ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B. Read the paragraph. Underline the sentences that give advice.

1 In my opinion, my friend Gustavo spends too much time on video games. 2 First, he needs to stop playing for more than two hours every day. 3 Second, he should delete all of the games from his cell phone. 4 Moreover, he shouldn't always play video games on the bus, between classes, and in the library. 5 Instead, he should play them only on the weekends. 6 He can also set a goal to put away his gaming devices two hours before going to bed. 7 In conclusion, he must do something to break his bad gaming habit.

Trả lời: Cách làm 1:1. Đọc đoạn văn và nhấn mạnh vào những câu đưa ra lời khuyên.2. Underline các câu sau... Xem hướng dẫn giải chi tiết

C. Write the number of sentences in the paragraph in B.

1 In my opinion, my friend Gustavo spends too much time on video games. 2 First, he needs to stop playing for more than two hours every day. 3 Second, he should delete all of the games from his cell phone. 4 Moreover, he shouldn't always play video games on the bus, between classes, and in the library. 5 Instead, he should play them only on the weekends. 6 He can also set a goal to put away his gaming devices two hours before going to bed. 7 In conclusion, he must do something to break his bad gaming habit.

a. ___ topic sentence

b. ___ supporting sentences

c. ___ concluding sentence

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, đọc đoạn văn và xác định từng câu trong đoạn văn thuộc loại câu nào (topic... Xem hướng dẫn giải chi tiết

D. Write a paragraph (120 - 150 words) giving advice to someone about starting a good habit or breaking a bad habit.

Trả lời: Cách làm:1. Tiến hành nghiên cứu về các phương pháp khác nhau để bắt đầu một thói quen tốt hoặc thay... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.42234 sec| 2269.492 kb