Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 chân trời sáng tạo bài 1 Hàm số và đồ thị

Hướng dẫn giải bài 1 Hàm số và đồ thị trang 42 sách bài tập (SBT) toán lớp 10

Bài toán 1 từ sách bài tập (SBT) toán lớp 10 trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" là một bài toán về hàm số và đồ thị. Đây là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu biết sâu hơn về toán học.

Để giải bài tập này, học sinh cần phải làm theo các hướng dẫn cụ thể và chi tiết được cung cấp trong sách. Việc nắm vững bài học này sẽ giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học của mình một cách tốt nhất.

Dựa vào sự hướng dẫn và giải thích rõ ràng từ sách, học sinh sẽ có cơ hội hiểu bài toán một cách cặn kẽ và dễ dàng hơn. Việc này cũng giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển tư duy logic.

Hi vọng rằng, qua việc làm bài tập này, học sinh sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực toán học, từ đó đạt được kết quả tốt trong học tập và phát triển bản thân.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1 : Tim tập xác định của các hàm số sau

a) f(x) = $\frac{4x - 1}{\sqrt{2x - 5}}$;

b) f(x) = $\frac{2 - x}{(x + 3)(x - 7)}$

c) f(x) = $\left\{\begin{matrix} \frac{1}{x - 3} với x ≥ 0 &  & \\ 1 với x < 0 &  & \end{matrix}\right.$

Trả lời: Để tìm tập xác định của các hàm số trong bài toán, chúng ta cần xác định điều kiện để biểu thức của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2 : Vẽ đồ thị các hàm số sau:

a) f(x) = $\left\{\begin{matrix}x^{2} với x ≤ 2 &  & \\ x + 2 với x > 2  &  & \end{matrix}\right.$

b) f(x) = |x + 3| - 2.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:a) Để vẽ đồ thị hàm số \(f(x) = \begin{cases} x^2 &... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3 : Trong kinh tế thị trường, lượng cầu và lượng cung là hai khái niệm quan trọng. Lượng cầu chỉ khả năng về số lượng sản phẩm cần mua của bên mua (người dùng), tùy theo đơn giá bán sản phẩm; còn lượng cung chỉ khả năng cung cấp số lượng sản phẩm này cho thị trường của bên bán (nhà sản xuất) cũng phụ thuộc vào đơn giá sản phẩm.

Người ta khảo sát nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm A theo đơn giá của sản phẩm này và thu được bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)

10

20

40

70

90

Lượng cầu (nhu cầu về số sản phẩm)

338

288

200

98

50

 

a) Hãy cho biết tại sao bảng giá trị trên xác định một hàm số? Hãy tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số đó (gọi là hàm cầu).

b) Giả sử lượng cung của sản phẩm A tuân theo công thức y=f(x)=x250y=fx=x250, trong đó x là đơn giá sản phẩm A và y là lượng cung ứng với đơn giá này. Hãy điền các giá trị của hàm số f(x) (gọi là hàm cung) vào bảng sau:

Đơn giá sản phẩm A (đơn vị: nghìn đồng)

10

20

40

70

90

Lượng cung (khả năng cung cấp về số sản phẩm)

 

 

 

 

 

 c) Ta nói thị trường của một sản phẩm là cân bằng khi lượng cung và lượng cầu bằng nhau. Hãy tìm đơn giá x của sản phẩm A khi thị trường cân bằng.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để xác định một hàm số, ta chỉ cần có một quy luật quy định mỗi giá trị của biến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4 : Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:

a) fx=1&#x2212;x&#x2212;5">f(xfx=1&#x2212;x&#x2212;5">= $\frac{1}{-x - 5}$

b) f(x) = |3x – 1|.

Trả lời: a) Phương pháp giải:Để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x) = $\frac{1}{-x - 5}$, ta... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5 : Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số có đồ thị như sau:

Trả lời: Để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số, ta cần phải quan sát đồ thị của hàm số và xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 6 : Vẽ đồ thị hàm số sau:

$\left\{\begin{matrix}-1 + 1 với x<-1 &  & \\ 1 với -1≤x<1 &  & \\ x^{2} ≥ -1 &  & \end{matrix}\right.$

Trả lời: Để vẽ đồ thị hàm số $f(x)$, ta cần vẽ đồ thị của các hàm số $g(x) = -x + 1$, $h(x) = 1$ và $k(x) =... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 7 : Trong các đường biểu diễn được cho trong Hình 4, chỉ ra trường hợp không phải là đồ thị hàm số và giải thích tại sao?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần từng bước kiểm tra từng đường biểu diễn trong Hình 4 xem đó có phải là... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.55076 sec| 2233.93 kb