Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 chân trời sáng tạo bài 1 Số gần đúng và sai số

Bài toán về số gần đúng và sai số

Trong sách bài tập toán lớp 10 có một bài toán thú vị về số gần đúng và sai số, được giải chi tiết trên trang 111. Bài này nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn.

Hy vọng rằng việc giải bài toán này sẽ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và nắm vững kiến thức toán học. Đồng thời, bài toán cũng khuyến khích học sinh tư duy logic và sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1 : Trong các số sau, số nào là số gần đúng?

a) Dân số Việt Nam năm 2020 là 97,34 triệu người.

b) Số gia đình văn hoá ở khu phố mới là 45.

c) Đường bờ biển Việt Nam dài khoảng 3 260 km.

d) Vào năm 2022, Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trả lời: Phương pháp giải:1) Số dân số và đường bờ biển thường được ước lượng và công bố chính thức từ các cơ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2 : Viết số quy tròn của mỗi số sau với độ chính xác d.

a) a = 0,012345679 với d = 0,001;

b) b = -1737,183 với d = 0,01;

c) c = 456 572 với d = 1 000.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để tìm số quy tròn của a với độ chính xác d = 0,001, ta sẽ quy tròn a đến hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3 : Cho biết $\sqrt[3]{2}$ = 1,25992104989...

a) Hãy quy tròn $\sqrt[3]{2}$ đến hàng phần nghìn và ước lượng sai số tương đương đối.

b) Hãy tìm số gần đúng của $\sqrt[3]{2}$ với độ chính xác 0,00007. 

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để quy tròn $\sqrt[3]{2}$ đến hàng phần nghìn, ta xem xét số hạng thứ tư sau dấu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4 : Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau:

a) 37213824 ±± 100;

b) -5,63057 ± 0,0005.

Trả lời: Để viết số quy tròn của số gần đúng, ta cần làm như sau:a) 37213824 ±± 100- Để làm cho các chữ số... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 5 : Gọi $\bar{h}$ là độ dài đường cao của tam giác đều có cạnh bằng 6 cm. Tìm số quy tròn của h với độ chính xác d = 0,01.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần tìm độ dài đường cao $\bar{h}$ của tam giác đều có cạnh bằng 6 cm.Gọi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 6 : Cho số gần đúng a = 0,1031 với độ chính xác d = 0,02.

Hãy viết số quy tròn của số a và ước lượng sai số tương đối của số quy tròn đó.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:1. Xác định hàng lớn nhất của độ chính xác d, trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 7 : Sử dụng cùng lúc 3 thiết bị khác nhau để đo thành tích chạy 100 m của một vận động viên, người ta được kết quả như sau:

Thiết bịABC
Kết quả9,592 ± 0,0049,593 ± 0,0059,589 ± 0,006

Tính sai số tương đối của từng thiết bị. Thiết bị nào có sai số tương đối nhỏ nhất?

Trả lời: Để tính sai số tương đối của từng thiết bị, ta sử dụng công thức sau:Sai số tương đối = (sai số /... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 8 : Nam đo được đường kính của một hình tròn là 24 ± 0,2 cm. Nam tính được chu vi hình tròn là p = 75,36 cm. Hãy ước lượng sai số tuyệt đối của p, biết

3,141 < π < 3,142. 

Trả lời: Để ước lượng sai số tuyệt đối của chu vi hình tròn, ta thực hiện các bước sau:Gọi $\bar{a}$ và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 9 : Nhà sản xuất công bố chiều dài và chiều rộng của một tấm thép hình chữ nhật lần lượt là 100 ± 0,5 cm và 70 ± 0,5 cm. Hãy tính diện tích của tấm thép.

Trả lời: Phương pháp giải:Gọi $\bar{a}$ và $\bar{b}$ lần lượt là chiều dài và chiều rộng của tấm thép. Ta có... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48258 sec| 2233.438 kb