Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 chân trời sáng tạo bài 1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hướng dẫn giải bài 1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trên trang 24 của cuốn sách bài tập (SBT) toán lớp 10 chân trời sáng tạo, bạn sẽ tìm thấy bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, nhằm giúp học sinh hiểu được các khái niệm và phương pháp giải bài toán bậc nhất hai ẩn một cách cụ thể và chi tiết.

Qua cách hướng dẫn và giải chi tiết trên sách, học sinh sẽ có cơ hội nắm vững bài học và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả. Mong rằng, thông qua việc giải bài tập này, học sinh sẽ phát triển khả năng tư duy logic và sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề toán học.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 1 : Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn: 2x – 5y + 10 > 0.

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng Oxy.

b) (1; 3) có phải là nghiệm của bất phương trình trên không?

c) Chỉ ra 2 cặp số (x; y) thỏa mãn bất phương trình trên.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng Oxy, ta giải bất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 2 : Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) x + y – 1 > 0;

b) x – 1 ≥ 0;

c) – y + 2 ≤ 0.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần vẽ đồ thị của các đường thẳng tương ứng với từng bất phương trình:a)... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 3 : Biểu diễn miền nghiệm của các bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy:

a) 3x + 2y < x – y + 8;

b) 2(x – 1) + 3(y – 2) > 2.

Trả lời: Để giải bài toán trên, bạn cần làm theo các bước sau:a) Để biểu diễn miền nghiệm của bất phương... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 4 : Bạn Nga muốn pha hai loại nước rửa xe. Để pha một lít loại I cần 600 ml dung dịch chất tẩy rửa, còn loại II chỉ cần 400 ml. Gọi x và y lần lượt là số lít nước rửa xe loại I và II pha chế được và biết rằng Nga chỉ có 2 400 ml chất tẩy rửa, hãy lập các bất phương trình mô tả số lít nước rửa xe loại I và II mà bạn Nga có thể pha chế được và biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình đó lên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải bài toán này, ta cần xác định miền giá trị của x và y sao cho các điều kiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43060 sec| 2214.039 kb