Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 Cánh diều bài Bài tập cuối chương IV

Giải bài tập cuối chương IV sách bài tập toán lớp 10

Bài tập cuối chương IV trang 106 sách bài tập (SBT) toán lớp 10 được hướng dẫn giải chi tiết trong vở học "Cánh diều". Đây là một phần trong bộ sách được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Bài tập này giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực hành. Hướng dẫn giải bài tập cụ thể và chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về bài học.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài 67 : Cho góc nhọn

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần biết rằng góc nhọn có độ lớn nhỏ hơn 90 độ. Vì vậy, để chọn phương án... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 68 : Cho các vectơ khác 0. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần nhớ rằng hai vectơ khác 0 được gọi là cùng phương nếu chúng có cùng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 69 : Cho tứ giác ABCD. Biểu thức

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần xem xét các thông tin đã cho: tứ giác ABCD.Bài toán yêu cầu tính giá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 70 : Cho góc nhọn 

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần áp dụng kiến thức về trigonometri và định nghĩa của cosin của góc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 71 :

 

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Giả sử số học sinh lớp 10 là xBước 2: Số học sinh lớp 11 là (2x - 25) (do... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 72 : Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 6, góc ABC = 60 độ. Tính:

Trả lời: Phương pháp giải:Ta sử dụng định lý Cosin trong tam giác để tính cạnh BC. Ta có: BC² = AB² + AC² -... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 73 : Cho tam giác ABC, chứng minh

Trả lời: Phương pháp giải:Để chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông, chúng ta cần chứng minh 1 trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 74 : Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 6, CA = 7. Tính:

Trả lời: Phương pháp giải:Để tính diện tích của tam giác ABC, ta có thể sử dụng công thức diện tích của tam... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 75 : Cho ba điểm phân biệt I, A, B và số thực khác 1

Trả lời: Phương pháp giải:Đặt tọa độ của ba điểm là I(0,0), A(1,0), B(a,b), với a,b là số thực khác 1.Ta có:-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 76 : Cho tam giác ABC có AB = 4 , AC = 5, góc BAC = 120 độ

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Vẽ tam giác ABC với AB = 4, AC = 5 và góc BAC = 120 độ.Bước 2: Sử dụng định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 77 : Một người quan sát đứng ở bờ sông muốn đo độ rộng của khúc song chỗ chảy qua vị trí đang đứng (khúc song tương đối thẳng, có thể xem hai bờ song song với nhau).

Từ vị trí đang đứng A, người đó đo được góc nghiêng α = 35° so với bờ sông tới một vị trí C quan sát được ở phía bờ bên kia. Sau đi dọc bờ sông đến vị trí B cách A một khoảng d = 50m và tiếp tục đo được góc nghiêng β = 65° so với bờ sông tới vị trí C đã chọn (Hình 53). Hỏi độ rộng của con sông chỗ chảy qua vị trí người quan sát đang đứng là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Sách bài tập toán lớp 10 Bài ôn tập chương 4 - Cánh diều (ảnh 1)

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải bài toán này, ta sử dụng hai tam giác vuông ABC và ACD để tính độ rộng của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 78 : Cho hai vectơ a và b. Tính

 

Trả lời: Để tính biểu thức trong bài toán, ta cần biết chiều dài của hai vector a và b, sau đó sử dụng công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 79

a) Chứng minh đẳng thức

b) Cho giá trị vectơ. Tính

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta thực hiện như sau:a) Chứng minh đẳng thức: Để chứng minh đẳng thức, ta cần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 80 : Cho tam giác ABC có ba trung tuyến AD, BE, CF. Chứng minh rằng:

Trả lời: Phương pháp giải:Chúng ta có thể sử dụng định lí trung tuyến để chứng minh bài toán này. Định lí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 81* : Cho tứ giác ABCD. M là điểm thay đổi trong mặt phẳng thoả mãn 

Chứng minh rằng điểm M luôn nằm trên một đường tròn cố định.

Trả lời: Phương pháp giải:Để chứng minh rằng điểm M luôn nằm trên một đường tròn cố định khi thay đổi vị trí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài 82* : Cho tam giác ABC và đường thẳng d không có điểm chung với bất kì cạnh nào của tam giác. M là điểm thay đổi trên đường thẳng d. Xác định vị trí của M sao cho biểu thức 

MA→+MB→+MC→">

đạt giá trị nhỏ nhất.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần sử dụng một tính chất của vectơ trong không gian: \(... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47918 sec| 2256.953 kb