Giải bài tập toán lớp 11 kết nối tri thức bài 22 Hai đường thẳng vuông góc

Giải bài 22: Hai đường thẳng vuông góc

Trên cuốn sách Giải bài tập toán lớp 11 kết nối tri thức, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai đường thẳng vuông góc. Đây là một phần quan trọng trong chương trình học của sách giáo khoa, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập.

Trong bài 22 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất của hai đường thẳng vuông góc, và áp dụng kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan. Điều này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này và nắm vững kiến thức cơ bản trong toán học.

Hy vọng rằng thông qua việc giải bài tập và học tập, các em sẽ có được kiến thức toán học thật tốt và dễ dàng áp dụng vào các bài tập và vấn đề thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Hoạt động 1 trang 28 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Trong không gian, cho hai đường thẳng chéo nhau m và n. Từ hai điểm phân biệt O,O' tuỳ ý lần lượt kẻ các cặp đường thẳng a, b và a',b' tương ứng song song với m, n (H.7.2).

a) Mỗi cặp đường thẳng a, a và b, b' có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

b) Lấy các điểm A, B (khác O) tương ứng thuộc a, b. Đường thẳng qua A song song với OO' cắt a' tại A, đường thẳng qua B song song với OO' cắt b' tại B' Giải thích vì sao OAA'O', OBB'O', ABB'A' là các hình bình hành.

c) So sánh góc giữa hai đường thẳng a, b và góc giữa hai đường thẳng a', b'. (Gợi ý: Áp dụng định lí côsin cho các tam giác OAB, O'A'B').

Trong không gian, cho hai đường thẳng chéo nhau m và n. Từ hai điểm phân biệt O,O' tuỳ ý lần lượt kẻ các cặp đường thẳng a, b và a',b' tương ứng song song với m, n (H.7.2).

Trả lời: Phương pháp giải:a) Ta có hai đường thẳng song song a và a' đều cắt đường thẳng m tạo ra các góc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng trang 29 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. Kim tự tháp có dạng hình chóp với đáy là hình vuông có cạnh dài khoảng 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài khoảng 219 m (kích thước hiện nay). (Theo britannica).

Kim tự tháp Cheops là kim tự tháp lớn nhất trong các kim tự tháp ở Ai Cập, được xây dựng vào thế kỉ thứ 26 trước Công nguyên và là một trong bảy kì quan của thế giới cổ đại. K

Tính (gần đúng) góc tạo bởi cạnh bên SC và cạnh đáy AB của kim tự tháp (H.7.4).

Trả lời: Để tính góc tạo bởi cạnh bên SC và cạnh đáy AB của kim tự tháp Cheops, ta thực hiện các bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Hoạt động 2 trang 29 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Đối với hai cánh cửa trong Hình 7.5, tính góc giữa hai đường mép cửa BC và MN

Đối với hai cánh cửa trong Hình 7.5, tính góc giữa hai đường mép cửa BC và MN

Trả lời: Phương pháp giải:- Ta dùng định lý cosin trong tam giác BMN để tính góc giữa đường BC và đường MN.-... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 1 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Cho tam giác MNP vuông tại N và một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (MNP). Lần lượt lấy các điểm B, C, D sao cho M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, AC, CD (H.7.7). Chứng minh rằng AD và BC vuông góc với nhau và chéo nhau.

Cho tam giác MNP vuông tại N và một điểm A nằm ngoài mặt phẳng (MNP). Lần lượt lấy các điểm B, C, D sao cho M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, AC, CD (H.7.7). Chứng minh rằng AD và BC vuông góc với nhau và chéo nhau.

Trả lời: Để chứng minh rằng AD và BC vuông góc với nhau và chéo nhau, ta có thể thực hiện theo các bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

BÀI TẬP

Bài tập 7.1 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có các y là các tam giác đều. Tính góc (AB, B'C'). 

Trả lời: Để giải bài toán này, chúng ta có thể áp dụng tính chất của lăng trụ đều. Vì tam giác ABC và tam... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 7.2 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh bằng nhau. Chứng minh rằng tứ diện ACB'D' có các cặp cạnh đối diện vuông góc với nhau.

Trả lời: Phương pháp giải:Gọi O là trung điểm của AC. Khi đó, ta có:AB' = AO + OB'CD' = CO + OD'Vì AB' và CD'... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 7.3 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Cho tứ diện ABCD có $\widehat{CBD}=90^{\circ}$.

a) Gọi M, N tương ứng là trung điểm của AB, AD. Chứng minh rằng MN vuông góc
 BC.

b) Gọi G, K tương ứng là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD. Chứng minh rằng
GK vuông góc với BC.

Trả lời: a) Phương pháp giải:Ta có $MN$ là đường trung bình của tam giác $ABD$ và $CD$ là đường cao tương ứng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 7.4 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 KNTT: Đối với nhà gỗ truyền thống, trong các cấu kiện: hoành, quá giang, xà cái, rui, cột tương ứng được đánh số 1, 2, 3, 4, 5 như trong Hình 7.8, những cặp cấu kiện nào vuông góc với nhau?

Giải Bài tập 7.1 trang 30 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 2 Kết nối

 

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần nhận biết các cặp cấu kiện nào có đỉnh góc vuông với nhau. Để xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.51556 sec| 2233.313 kb