Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 4 Khái quát về tế bào

Hướng dẫn giải bài 4: Khái quát về tế bào - sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10

Trong sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10, trang 13, 14, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái quát về tế bào. Đây là một phần quan trọng để hiểu rõ hơn về cấu trúc và chức năng của tế bào trong sinh học.

Bài tập này thuộc bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Mục tiêu của việc hướng dẫn giải này là giúp học sinh nắm vững bài học và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Thông qua cách hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể, chúng tôi hy vọng rằng học sinh sẽ có kiến thức vững chắc về khái quát về tế bào. Việc hiểu rõ về tế bào sẽ giúp họ hiểu sâu hơn về sự hoạt động của cơ thể và tạo nền tảng cho việc học sau này.

Bài tập và hướng dẫn giải

4.1. Nội dung nào sau đây đúng với học thuyết tế bào?

A. Tế bào được hình thành một cách ngẫu nhiên.

B. Tế bào là đơn vị chức năng của sự sống.

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

D. Hầu hết các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Trả lời: Cách làm:- Đọc kỹ câu hỏi và hiểu rõ nội dung của học thuyết tế bào.- Xem xét lựa chọn A, B, C, D để... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.2. Tác giả của học thuyết tế bào là

A. Schleiden và Schwann.

C. Schwann và Robert Hooke.

B. Schleiden và Leeuwenhoek.

D. Robert Hooke và Leeuwenhoek.

Trả lời: Cách làm:Để tìm tác giả của học thuyết tế bào, ta cần biết rằng học thuyết tế bào được đề xuất bởi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.3. Đơn vị nhỏ nhất có đầy đủ các đặc trưng cơ bản của sự sống là

A. Phân tử.

B. Nguyên Tử.

C. Tế bào.

D. Bào quan.

Trả lời: Cách làm:- Đầu tiên, xác định các đặc trưng cơ bản của sự sống bao gồm: Sự tự sinh sản, sự trao đổi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.4. Hãy hoàn thành sơ đồ sau đây về các đặc tính của sự sống.

Trả lời: Trao đổi chất và năng lượng.Sinh trưởng và phát triển.Sinh sản.Biệt hóa.Truyền thông tin giữa các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.5. Ghép tên các nhà khoa học cho đúng với đối tượng mà họ đã quan sát được khi nghiên cứu về tế bào.

Trả lời: Để làm bài này, trước hết bạn cần biết về các nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực tế bào và đối... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.6. Hãy tìm hiểu và hoàn thành sơ đồ sau đây về trình tự các sự kiện trong lịch sử phát hiện ra tế bào.

Trả lời: Cách làm:1. Đọc câu hỏi và lưu ý các sự kiện được đề cập.2. Sắp xếp các sự kiện theo thứ tự thời... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.7. Tại sao sự ra đời của học thuyết tế bào đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho sự phát triển của lĩnh vực tế bào học?

Trả lời: Sự ra đời của học thuyết tế bào đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho sự phát triển của lĩnh vực tế bào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.8. Khi tìm hiểu về sự hình thành tế bào, có hai ý kiến được đưa ra như sau:

  • Ý kiến 1: Mọi tế bào được sinh ra từ tế bào có trước.

  • Ý kiến 2: Một số tế bào được hình thành ngẫu nhiên từ các chất vô cơ và hữu cơ. Sau đó, các tế bào này sinh ra các tế bào mới.

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai. Giải thích.

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Đọc câu hỏi và suy nghĩ về kiến thức đã học về sự hình thành tế bào.Bước 2: Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.9. Quan sát Hình 4.1 về một quá trình của tế bào.

a) Hình đó mô tả quá trình gì của tế bào? Vì sao em biết? 

b) Hãy cho biết chức năng của các tế bào trong hình.

c) Con người có thể ứng dụng quá trình trên vào đời sống như thế nào?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Xem xét hình ảnh để nhận biết quá trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4.10*. Một bạn học sinh đã phát biểu rằng: "Ở sinh vật đa bào, hoạt động sống của cơ thể là sự phối hợp của các tế bào cấu tạo nên cơ thể”. Em có đồng ý với bạn đó không? Hãy đưa ra các dẫn chứng để bảo vệ quan điểm của mình.

Trả lời: Cách làm:1. Trình bày ý kiến của bạn học sinh và yêu cầu bảo vệ quan điểm của mình bằng các dẫn... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46482 sec| 2258.078 kb