Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 20 Thực hành quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Hướng dẫn thực hành quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Bài 20 trong sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo yêu cầu học sinh thực hành quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân trên trang 60, 61. Đây là một phần trong bộ sách được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Mục tiêu của hoạt động này là giúp học sinh hiểu rõ hơn về quá trình phân bào trong cơ thể.

Qua việc quan sát và nghiên cứu chi tiết về các kì phân bào nguyên phân và giảm phân, học sinh sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức lí thuyết đã học vào thực tế. Hướng dẫn cụ thể và giải thích chi tiết trong sách sẽ giúp học sinh tiếp cận và nhớ bài hiệu quả hơn.

Với sự hỗ trợ từ sách bài tập và sự chỉ đạo của giáo viên, học sinh có thể tự tin thực hiện thí nghiệm và thu thập dữ liệu để phân tích. Điều này giúp họ phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và suy luận, đồng thời củng cố kiến thức về sinh học.

Hy vọng rằng qua hoạt động thực hành này, học sinh sẽ hiểu sâu hơn về quá trình phân bào và áp dụng kiến thức đó vào thực tế, từ đó nâng cao hiệu quả học tập của mình trong môn sinh học.

Bài tập và hướng dẫn giải

** Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 20.1 - 20.5.

Để quan sát tiêu bản rễ hành, ta làm như sau:

(1) Quan sát toàn bộ lát cắt rễ hành dưới vật kính x10 để sơ bộ xác định vùng có nhiều tế bào đang phân chia.

(2) Chỉnh vùng có nhiều tế bào đang phân chia vào giữa hiển vi trường và quan sát dưới vật kính x40.

(3) Đặt tiêu bản cố định lên kính hiển vi và điều chỉnh sao cho vùng có mẫu vật vào giữa hiển vi trường.

(4) Nhận biết các kì của quá trình nguyên phân trên tiêu bản.

20.1. Thứ tự nào sau đây là đúng cho trình tự tiến hành thí nghiệm?

A. (1) → (2) → (4) → (3).                               B. (3) → (1) → (2) → (4).

C. (1) → (3) → (2) → (4).                               D. (2) → (1) → (3) → (4).

Trả lời: Cách làm:- Bước 1: Quan sát toàn bộ lát cắt rễ hành dưới vật kính x10 để sơ bộ xác định vùng có... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.2. Mục tiêu của bài thực hành là gì?

A. Vẽ được hình biểu diễn bộ nhiễm sắc thể trong từng kì của nguyên phân.

B. Quan sát được hình thái nhiễm sắc thể trong phân bào nguyên phân.

C. Nhận biết được các kì nguyên phân.

D. Tất cả các mục tiêu trên.

Trả lời: Để đạt được mục tiêu của bài thực hành, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Chuẩn bị các mẫu nhiễm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.3. Khi quan sát tiêu bản, nếu thấy các nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực của tế bào thì kết luận tế bào dang ở kì nào của nguyên phân?

A. Kì đầu                         B. Kì giữa                        C. Kì sau                          D. Kì cuối

Trả lời: Cách làm:1. Xác định nhiễm sắc thể đơn là đang phân li về hai cực của tế bào.2. Nhớ rằng trong quá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.4. Quan sát tiêu bản của một rễ hành, ta có thể thấy trường hợp nào sau đây?

A. Các tế bào đang ở các kì khác nhau.

B. Một số tế bào đang ở cùng một kì.

C. Một số tế bào không nhìn rõ nhiễm sắc thể.

D. Tất cả các trường hợp trên.

Trả lời: Cách làm:1. Quan sát tiêu bản của một rễ hành2. Xác định xem các tế bào ở đâu trong quá trình giảm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.5. Dưới kính hiển vi, hình thái nhiễm sắc thể rõ nét, đặc trưng nhất ở kì nào?

A. Kì đầu                         B. Kì giữa                        C. Kì sau                          D. Kì cuối

Trả lời: Cách làm:- Để nhìn rõ nét hình thái nhiễm sắc thể, ta cần sử dụng kính hiển vi.- Khi quan sát dưới... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.6. Hình thái nhiễm sắc thể trong Hình 20.1 đang ở kì nào?

A. Kì đầu                         B. Kì giữa                        C. Kì sau                          D. Kì cuối

Trả lời: Cách làm:1. Xác định kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối trong quá trình nhiễm sắc thể.2. So sánh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.7. Hình thái nhiễm sắc thể trong Hình 20.2 đang ở kì nào?

A. Kì đầu                         B. Kì giữa                        C. Kì sau                          D. Kì cuối

Trả lời: Để xác định kỳ của hình thái nhiễm sắc thể trong Hình 20.2, chúng ta cần nhớ rằng quá trình nhiễm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.8. Vì sao khi làm tiêu bản quan sát tế bào nguyên phân, ta thường lấy mẫu ở đầu chóp rễ hành?

Trả lời: Cách làm:1. Chuẩn bị vật liệu cần thiết như lấy các dụng cụ sinh học, dung dịch lớp vi khuẩn, máy in... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.9. Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không? Cơ thể điều khiển sự phân chia của tế bào như thế nào?

Trả lời: Cách làm:1. Trả lời câu hỏi "Có phải tất cả các tế bào đều có khả năng nguyên phân hay không?": - Tế... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.10. Quá trình phân chia tế bào chất ở động vật và thực vật có gì khác nhau?

Trả lời: Cách 1:1. Đầu tiên, nêu sự khác nhau trong quá trình phân chia tế bào ở động vật và thực vật.2. Sau... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.11. Nêu kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Nêu ứng dụng của quá trình này vào thực tế.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định từng phần của câu hỏi: - Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân.- Ứng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

20.12. Tại sao cùng một kì của nguyên phân trên tiêu bản lại có thể trông rất khác nhau?

Trả lời: Cách làm:1. Hãy xem xét các điều kiện môi trường khác nhau ảnh hưởng đến quá trình nguyên phân trên... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.84544 sec| 2271.359 kb