Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 16 Phân Giải bài tập các chất và Giải bài tập phóng năng lượng

Hướng dẫn giải bài 16: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng

Bài tập số 16 trang 49, 50 trong sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 "Chân trời sáng tạo" tập trung vào việc phân giải các chất và quá trình giải phóng năng lượng. Đây là một phần quan trọng trong chương trình học đã được Bộ giáo dục biên soạn. Việc hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Bài tập này giúp học sinh nắm vững kiến thức về quá trình phân giải các chất và cách chúng giải phóng năng lượng. Việc làm bài tập sẽ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, cũng như nắm vững kiến thức lý thuyết.

Với cách hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu, hy vọng rằng học sinh sẽ có thể tiếp cận và tiếp thu bài học một cách hiệu quả. Qua việc giải bài tập, họ sẽ học được nhiều điều bổ ích và áp dụng kiến thức vào thực tế.

Bài tập và hướng dẫn giải

16.1. Bản chất của quá trình hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng

A. thủy phân             B. oxi hóa - khử              C. tổng hợp              D. phân giải

Trả lời: Cách làm:- Bước 1: Xác định bản chất của quá trình hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng. - Bước... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.2. Kết thúc quá trình phân giải hiếu khí, tế bào thu được số phân tử ATP là

A. 32 ATP              B. 28 ATP            C. 34 ATP               D. 2 ATP

Trả lời: Cách làm: - Trong quá trình phân giải hiếu khí, tế bào sử dụng hiếu khí để sản xuất ATP thông qua... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.3. Nhận định nào đúng trong các nhận định sau đây?

A. Chuỗi chuyền electron hô hấp diễn ra ở chất nền ti thể.

B. Sau khi hình thành từ quá trình đường phân, hai phân tử pyruvic acid sẽ được chuyển vào chất nền ti thể

C. Acetyl - CoA là nguyên liệu trực tiếp tham gia vào chuỗi chuyền electron.

D. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng của phân tử glucose được giải phóng một ccacsh ồ ạt trong các giai đoạn khác nhau.

Trả lời: Cách làm:1. Chuỗi chuyển electron hô hấp diễn ra ở nền ti thể, không phải ở chất nền ti thể (các quá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.4. Đâu là sự khác nhau cơ bản giữa quang hợp và hô hấp?

A. Đây là hai quá trình ngược chiều nhau.

B. Sản phẩm C6H12O6 được tạo ra từ quá trình quang hợp là nguyên liệu của hô hấp

C. Quang hợp là quá trình tổng hợp, tích lũy năng lượng còn hô hấp là quá trình phân giải, giải phóng năng lượng.

D. Quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật, còn hô hấp xảy ra ở mọi sinh vật.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp.2. So sánh các đặc điểm của hai quá trình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.5. Những đặc điểm nào sau đây là đúng khi nói về phân giải kị khí và phân giải hiếu khí?

1) Chất nhận điện tử cuối cùng là phân tử oxygen.

2) Tất cả mọi tế bào đều có thể diễn ra cả hai hình thức hô hấp này.

3) Hiệu suất chuyển hóa năng lượng của hô hấp hiếu khí cao hơn so với lên men.

4) Đều trải qua giai đoạn đường phân, chu trình Krebs và chuỗi chuyền electron.

Trả lời: Cách làm:1) Xác định các đặc điểm của phân giải kị khí và phân giải hiếu khí.2) So sánh các đặc điểm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.6. Ở giai đoạn đường phân, tổng số phân tử ATP thu được khi phân giải 10 phân tử glucose là

A. 40                        B. 28                       C. 20                      D. 36

Trả lời: Cách làm:1. Một phân tử glucose phân giải qua quá trình glycolysis sẽ sinh ra 2 phân tử ATP, 2 phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.7. Kết thúc quá trình phân giải kị khí, tế bào thu được bao nhiêu phân tử ATP?

A. 2                       B. 4                            C. 6                         D. 8

Trả lời: Cách làm:Quá trình phân giải kỳ khí xảy ra trong hệ thống thần kinh của các vi khuẩn và các tế bào... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.8. Trong quá trình phân giải hiếu khí, một phần năng lượng bị mất đi dưới dạng

A. hóa năng                 B. nhiệt năng                 C. điện năng                    D. cơ năng

Trả lời: Cách làm:- Trước hết, phân tích câu hỏi để xác định thông tin cần tìm: Quá trình phân giải hiếu khí... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.9. Phân biệt đường phân, chu trình Krebs và chuỗi chuyền electron hô hấp về: vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các tiêu chí để phân biệt đường phân, chu trình Krebs và chuỗi chuyền electron... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.10. Điều gì sẽ xảy ra khi tế bào bị thiếu oxygen? Tế bào sẽ đáp ứng với tính trạng bị thiếu oxygen bằng cách nào?

Trả lời: Cách làm:Bước 1: Xác định vấn đề: Tế bào bị thiếu oxygen.Bước 2: Xác định hậu quả: Chuỗi chuyền... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.11. So sánh quá trình hô hấp tế bào với sự đốt cháy.

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các đặc điểm chung và khác nhau giữa quá trình hô hấp tế bào và sự đốt cháy.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.12. Trong tế bào có hai phân tử dự trữ phần lớn năng lượng từ các phản ứng oxi hóa - khử của chu trình Krebs, đó là hai phân tử nào? Bằng cách nào mà năng lượng trong các phân tử này có thể chuyển thành dạng được sử dụng để tổng hợp ATP?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định hai phân tử dự trữ năng lượng từ chu trình Krebs: NADH và FADH2.2. Lý giải cách... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.13. Sau khi học xong quá trình phân giải các chất ở tế bào, một bạn đã phát biểu rằng: "Trong ba giai đoạn của phân giải hiếu khí, đường phân được xem là giai đoạn cổ nhất". Em có đồng ý với bạn đó không? Tại sao?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về quá trình phân giải hiếu khí trong tế bào. Quá trình này... Xem hướng dẫn giải chi tiết

16.14. Khi cho một ti thể tinh sạch vào dung dịch đệm có chứa ADP, Pi. Sau đó lần lượt cho một chất X có thể bị oxi hóa và một phân tử Y vào trong dung dịch. Theo dõi quá trình hô hấp tế bào thông qua lượng O2 được tiêu thụ và lượng ATP được hình thành, người ta vẽ được đồ thị như Hình 16.1. Chất X và Y có thể là chất gì? Giải thích.

Khi cho một ti thể tinh sạch vào dung dịch đệm có chứa ADP, Pi. Sau đó lần lượt cho một chất X có thể bị oxi hóa ...

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể làm như sau:Cách 1:1. Xác định chất X có thể là cơ chất bằng cách... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46887 sec| 2274.945 kb