Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 17 Thông tin giữa các tế bào

Hướng dẫn giải bài 17: Thông tin giữa các tế bào

Bài tập này nằm trong sách bài tập sinh học lớp 10 "Chân trời sáng tạo" trang 51, 52. Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ hơn về thông tin truyền tải giữa các tế bào trong cơ thể. Hướng dẫn chi tiết và giải thích cụ thể được đưa ra để giúp học sinh nắm vững kiến thức.

Để giải bài tập này, học sinh cần tập trung vào việc hiểu và áp dụng kiến thức về cách tế bào truyền tải thông tin cho nhau. Cần chú ý đến các quá trình như tế bào nhận thông tin, xử lý thông tin và truyền thông tin qua các cơ quan trong cơ thể.

Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp học sinh hiểu bài học một cách dễ dàng hơn và đạt kết quả tốt trong việc giải bài tập. Cùng nhau học tập và phát triển trong quá trình học sinh học sinh nhé!

Bài tập và hướng dẫn giải

17.1. Thành phần nào của tế bào có vai trò tiếp nhận phân tử tín hiệu?

A. thụ thể                     B. màng tế bào                  C. tế bào chất                     D. nhân tế bào

Trả lời: Cách làm:1. Đọc kỹ câu hỏi và nhận biết từ khóa "vai trò tiếp nhận phân tử tín hiệu".2. Nhớ lại kiến... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.2. Quá trình truyền thông tin giữa các tế bào diễn ra gồm bao nhiêu bước?

A. 1                          B. 2                          C. 3                           D. 4

Trả lời: Cách làm:- Quá trình truyền thông tin giữa các tế bào diễn ra trong 3 bước chính: Tiếp nhận tín hiệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.3. Điều nào sau đây là ý nghĩa của quá trình truyền tin giữa các tế bào?

A. giúp các tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất.

B. giúp điều hòa các hoạt động sống trong cơ thể.

C. giúp cơ thể thực hiện các hoạt động sống một cách chính xác.

D. giúp tế bào đáp ứng với các kích thích từ môi trường bên ngoài.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý nghĩa của quá trình truyền tin giữa các tế bào: quá trình truyền tin giữa các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.4. Tế bào đáp ứng với tín hiệu thông qua các hoạt động nào sau đây?

1) Phiên mã

2) Tổng hợp protein

3) Điều hòa hoạt động của tế bào

4) Điều hòa trao đổi chất

5) Vận chuyển phân tử tín hiệu qua màng sinh chất

Trả lời: Để tế bào đáp ứng với tín hiệu, các hoạt động cần thực hiện bao gồm:1) Vận chuyển phân tử tín hiệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.5. Hoạt động nào sau đây của tế bào khởi động cho quá trình truyền tin?

A. Phân tử tín hiệu này liên kết với protein thụ thể

B. Phân tử tín hiệu hoạt hóa chuỗi các phân tử truyền tin.

C. Tế bào thực hiện phiên mã và dịch mã.

D. Sự thay đổi hình dạng của thụ thể.

Trả lời: Cách 1:- Bước 1: Đọc câu hỏi và hiểu đề bài.- Bước 2: Xác định hoạt động nào của tế bào khởi động... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.6. Sơ đồ sau đây mô tả cho quá trình truyền thông tin giữa các tế bào. Hãy chú thích các thành phần được đánh số từ 1 đến 6. Nêu tên các giai đoạn (A), (B), (C) và trình bày cơ chế của mỗi giai đoạn đó.

Sơ đồ sau đây mô tả cho quá trình truyền thông tin giữa các tế bào. Hãy chú thích các thành phần được đánh số từ 1 đến 6...

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các thành phần được đánh số từ 1 đến 6 trên sơ đồ.2. Đọc kỹ phần giải thích về... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.7. Tùy theo bản chất của phân tử tín hiệu mà nó sẽ gắn vào các thụ thể đặc trưng:

  • Chất gắn tan trong nước: thụ thể nằm trên màng tế bào.
  • Chất gắn tan trong lipid: thụ thể nằm bên trong tế bào chất hoặc trong nhân.

Dựa vào thông tin trên, em hãy xác định thụ thể phù hợp với các loại phân tử tín hiệu sau đây: estrogen, testosterone, kháng thể, Ca2+.

Trả lời: Để giải câu hỏi này, ta cần xác định bản chất của mỗi loại phân tử tín hiệu và sau đó xác định thụ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.8. Tại sao cùng một loại tín hiệu lại có thể gây ra các đáp ứng khác nhau ở các loại tế bào khác nhau?

Trả lời: Cách làm:1. Nêu ví dụ về cách mà các phân tử truyền tin khác nhau có thể gây ra các đáp ứng khác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.9. Endorphin là một chất giảm đau tự nhiên do tuyến yên và các tế bào não khác tiết ra. Khi chất này liên kết vào thụ thể của nó trên bề mặt các tế bào não sẽ có tác dụng giảm đau. Trong y học, người ta có thể dùng morphine với hàm lượng nhất định, tác dụng trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để giảm cảm giác đau mạnh khi lượng endorphin tiết ra không đủ. Bằng cách nào mà morphine có tác dụng giống endorphin?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định cấu trúc của endorphin và morphine.2. So sánh cấu trúc của hai hợp chất để xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

17.10. Nếu tế bào không diễn ra quá trình đáp ứng sau khi đã được truyền tin thì nguyên nhân có thể là do đâu?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các bước cần thiết cho quá trình đáp ứng của tế bào sau khi nhận được tín... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47404 sec| 2258.25 kb