Giải bài tập sách bài tập (SBT) sinh học lớp 10 chân trời sáng tạo bài 3 Các cấp độ tổ chức của thế giới sống

Hướng dẫn giải bài 3: Các cấp độ tổ chức của thế giới sống - trang 10 sách bài tập (SBT) sinh 10

Bài tập này nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Bài học nhằm giúp học sinh hiểu rõ về các cấp độ tổ chức của thế giới sống. Để giải đề bài, học sinh cần nắm vững kiến thức về cấu trúc và tổ chức của các hệ sinh thái. Hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết trong sách bài tập sẽ giúp học sinh tiếp cận và hiểu bài học một cách dễ dàng hơn.

Với sự phân tích chi tiết, cụ thể và dễ hiểu, bài tập sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế. Việc hiểu rõ về các cấp độ tổ chức của thế giới sống sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về chu trình và quan hệ giữa các loài trong môi trường sống. Mong rằng, qua cách hướng dẫn và giải chính xác, học sinh sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức và kỹ năng trong môn học sinh học lớp 10.

Bài tập và hướng dẫn giải

3.1. Cấp độ tổ chức của thế giới sống là

A. Các cấp tổ chức dưới cơ thể.

B. Các cấp tổ chức trên cơ thể.

C. Các đơn vị cấu tạo nên thế giới sống.

D. Các đơn vị cấu tạo nên cơ thể sống

Trả lời: Cách làm:- Đọc câu hỏi một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ nội dung và các lựa chọn.- Tìm hiểu về cấp độ tổ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.2. Hãy hoàn thành sơ đồ sau về thứ tự từ thấp đến cao của các cấp độ tổ chức sống.

Trả lời: Để hoàn thành sơ đồ về thứ tự từ thấp đến cao của các cấp độ tổ chức sống, ta cần biết rằng cấp độ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.3. Các cấp độ tổ chức sống có bao nhiêu đặc điểm?

A. 1.                   

B. 2.                   

C. 3.                   

D. 4.

Trả lời: Cách 1: - Đếm số lượng đặc điểm được nêu ra trong câu hỏi.- Xác định cấp độ tổ chức sống mà câu hỏi... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các cấp độ tổ chức sống?

A. Tổ chức sống cấp dưới sẽ làm cơ sở để hình thành nên tổ chức sống cấp trên.
B. Tất cả các cấp độ tổ chức sống đều được hình thành từ các nguyên tử.
C. Tế bào là đơn vị cơ sở hình thành nên cơ thể sinh vật,
D. Các cấp độ tổ chức sống được sắp xếp từ thấp đến cao dựa trên số lượng và kích thước của chúng.

Trả lời: Cách làm:Để trả lời câu hỏi này, ta cần hiểu rõ về nguyên tắc thứ bậc của các cấp độ tổ chức sống.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.5. Trong các đặc điểm sau đây, có bao nhiêu đặc điểm chỉ có ở các vật sống mà không có ở các vật không sống?

(1) Có khả năng tự điều chỉnh.
(2) Liên tục tiến hoá.
(3) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
(4) Diễn ra quá trình trao đổi chất với môi trường.
(5) Đều được cấu tạo từ tế bào.
A.1.                       B.4.                        C.3.                       D.2.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần phân tích từng đặc điểm để xác định đó là đặc điểm chỉ có ở các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.6. Trong một khu rừng nhiệt đới có các cấp độ tổ chức sống nào sau đây?

A. Cơ thể, quần thể, quần xã–hệ sinh thái.

B. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã–hệ sinh thái, sinh quyển.

C. Tế bào, cơ thể, quần thể, sinh quyển.

D. Tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã–hệ sinh thái.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định các cấp độ tổ chức sống trong một hệ sinh thái: Tế bào, cơ thể, quần thể, quần... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.7. Kể tên các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống. Trong đó, cấp tổ chức nào là cơ bản nhất? Tại sao?

Trả lời: Cách làm:1. Liệt kê các cấp độ tổ chức cơ bản của thế giới sống: - Tế bào- Cơ thể- Quần thể- Quần xã... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.8. Hãy hoàn thành bảng sau đây về các cấp độ tổ chức của thế giới sống.

Cấp độ

Khái niệm

Ví dụ

Nguyên tử.

Là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên phân tử.

Nguyên tử oxygen, carbon, hydrogen, …

Trả lời: Cách 1: Để hoàn thành bảng về các cấp độ tổ chức của thế giới sống, ta sẽ liệt kê các khái niệm và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.9. Các hình ảnh sau đây mô tả cấp độ tổ chức nào của thế giới sống?

Trả lời: Cách làm:- Xác định hình ảnh mô tả cấp độ tổ chức của thế giới sống dựa trên thông tin đề bài.- Xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.10. Có ý kiến cho rằng: "Khả năng tự điều chỉnh quyết định khả năng sống sót của cơ thể sinh vật”. Theo em, ý kiến đó là đúng hay sai? Giải thích.

Trả lời: Cách làm:1. Xác định ý kiến: Ý kiến đó là "Khả năng tự điều chỉnh quyết định khả năng sống sót của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.11. Các ví dụ sau đây đang đề cập đến đặc điểm nào của các cấp độ tổ chức sống?

a) Khi nồng độ NaCl trong máu tăng cao do ăn nhiều muối, thận sẽ tăng cường bài xuất NaCl qua nước tiểu.

b) Từng tế bào thần kinh chỉ có khả năng dẫn truyền xung thần kinh, nhưng tập hợp của 1012 tế bào thần kinh tạo nên bộ não của con người giúp con người có trí thông minh, tư duy và sáng tạo.

c) Thực vật sử dụng CO2  cho quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ và tham gia hô hấp trả lại CO2  cho môi trường.

d) Qua nghiên cứu cho thấy người và vượn người có quan hệ họ hàng với nhau.

Trả lời: Để trả lời câu hỏi trên, ta cần hiểu rõ về các cấp độ tổ chức sống. Dưới đây là cách làm và câu trả... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3.12. Quan sát Hình 3.2, hãy:

a) Đặt tên cho Hình 3.2 và cho biết hình đó đang mô tả quá trình gì.

b) Cho biết quá trình đó diễn ra nhờ những cơ chế nào.

Trả lời: Cách làm:1. Xem hình và xác định nội dung quá trình mô tả trong hình.2. Xem xét về cơ chế hoặc... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47753 sec| 2270.398 kb