Giải bài tập toán lớp 11 kết nối tri thức bài Bài tập cuối chương III

Giải bài tập toán lớp 11 kết nối tri thức từ sách Giải bài tập toán lớp 11 tập 1

Trong bài tập cuối chương III của sách toán lớp 11 tập 1 kết nối tri thức, chúng ta sẽ được cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương. Mục tiêu là giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức được trình bày trong bài tập cuối chương III. Qua đó, các em sẽ có cơ hội rèn luyện kỹ năng giải toán và nâng cao hiểu biết của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

A - Trắc nghiệm

Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)[0;20)[20;40)[40;60)[60;80)[80;100)
Số học sinh5912106

Bài tập 3.8 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Giá trị đại diện của nhóm [20;40) là

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Trả lời: Phương pháp giải:Để tìm giá trị đại diện của nhóm [20;40), ta lấy trung bình cộng của hai giá trị... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.9 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Mẫu số liệu ghép nhóm này có số mốt là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần hiểu rõ về mẫu số liệu ghép nhóm và tần số của các nhóm khác nhau.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.10 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu này là

A. [20;40)

B. [40;60)

C. [60;80)

D. [80;100)

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần làm các bước sau:Bước 1: Xác định dãy số liệu từ bài toán- Dãy số liệu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.11 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:

A. [0;20)

B. [20;40)

C. [40;60)

D. [60;80)

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta sẽ thực hiện các bước sau:Bước 1: Xác định số phần tử trong dãy số.- Nhóm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.12 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Nhóm chứa trung vị là

A. [0;20)

B. [20;40)

C. [40;60)

D. [60;80)

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần thực hiện các bước sau:1. Xác định trung vị của dãy số.2. Xác định xem... Xem hướng dẫn giải chi tiết

B - Tự luận

Bài tập 3.13 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2020 theo độ tuổi được cho trong bảng sau:

Độ tuổiDưới 5 tuổi5-1415 - 2425 - 64Trên 65
Số người (triệu)7.8914.6813.3253.787.66

Chọn 80 là giá trị đại diện cho nhóm trên 65 tuổi. Tính tuổi trung bình của người Việt Nam nam 2020.

Trả lời: Để tính tuổi trung bình của người Việt Nam năm 2020, ta sử dụng phương pháp trung bình cộng trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.14 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Người ta ghi lại tuổi thọ của một số con ong cho kết quả như sau:

Tuổi thọ (ngày)[0;20)[20;40)[40;60)[60;80)[80;100)
Số lượng512233129

Tìm mốt của mẫu số liệu. Giải thích ý nghĩa của giá trị nhận được.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần tìm ra mốt của mẫu số liệu. Đầu tiên, ta tính tần số lớn nhất trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3.15 trang 69 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Một bảng xếp hạng đã tính điểm chuẩn hóa cho chỉ số nghiên cứu của một số trường đại học ở Việt Nam và thu được kết quả sau:

Điểmdưới 20[20;30)[30;40)[40;60)[60;80)[80;100)
Số trường4196231

Xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt Nam

Trả lời: Để xác định điểm ngưỡng để đưa ra danh sách 25% trường đại học có chỉ số nghiên cứu tốt nhất Việt... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46376 sec| 2232.813 kb