Giải bài tập toán lớp 11 kết nối tri thức bài 11 Hai đường thẳng song song

Phân tích bài 11: Hai đường thẳng song song trong sách Giải bài tập toán lớp 11

Trên cuốn sách Giải bài tập toán lớp 11, bài tập về hai đường thẳng song song là một trong những nội dung quan trọng giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Điều đặc biệt đáng chú ý là sách cung cấp đầy đủ phần đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ về vấn đề này.

Hiểu biết sâu về hai đường thẳng song song giúp học sinh áp dụng kiến thức vào các bài toán phức tạp hơn, từ đó nắm vững kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài toán. Hy vọng rằng, thông qua việc học và thực hành từ cuốn sách này, học sinh sẽ phát triển tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Bài tập và hướng dẫn giải

1. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Hoạt động 1 trang 78 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Quan sát bốn tuyến đường trong Hình 4.13 và trả lời các câu hỏi sau:

a) Hai tuyến đường nào giao nhau

b) Hai tuyến đường nào không giao nhau

c) Hai tuyến đường nào song song?

Giải Hoạt động 1 trang 78 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, bạn cần quan sát hình vẽ và xác định vị trí của từng đường thẳng. a) Để xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi trang 79 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Hãy tìm một số hình ảnh về hai đường thẳng song song, hai đường thẳng chéo nhau trong thực tiễn.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể tìm một số hình ảnh như sau:1. Hai đường thẳng song song: - Hai... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 1 trang 79 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành (H.4.17)

a) Trong các đường thẳng AB, AC, CD, hai đường thẳng nào song song, hai đường thẳng nào cắt nhau?

b) Gọi M, N lần lượt là hai điểm thuộc hai cạnh SA, SB. Trong các đường thẳng nào chéo nhau hay không

Giải Luyện tập 1 trang 79 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để xác định hai đường thẳng nào song song và hai đường thẳng nào cắt nhau trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 2 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Trong hình chóp tứ giác S. ABCD (H. 4.19), chỉ ra những đường thẳng:

a) Chéo với đường thẳng SA

b) Chéo với đường thẳng BC 

Giải Luyện tập 2 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để chỉ ra những đường thẳng chéo với đường thẳng SA trong hình chóp tứ giác S.ABCD, ta cần xem xét... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 1 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Một chiếc gậy được đặt một đầu dựa vào tường và đầu kia trên mặt sàn (H.4.20). Hỏi có thể đặt chiếc gậy đó song song với một trong các mép tường hay không?

Giải Vận dụng 1 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần hiểu rõ về khái niệm không đồng phẳng và đồng phẳng trong không gian.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Tính chất của hai đường thẳng song song

Hoạt động 2 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Trong không gian, cho một đường thẳng d và một điểm M không nằm trên d (H.4.21). Gọi (P) là mặt phẳng chứa M và d

Giải Hoạt động 2 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

a) Trên mặt phẳng (P) có bao nhiêu đường thẳng đi qua M và song song với d?

b) Nếu một đường thẳng đi qua M và song song với d thì đường thẳng đó có thuộc mặt phẳng (P) hay không?

Trả lời: Phương pháp giải:a) Vì hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nên trên mặt phẳng (P) chỉ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 3 trang 80 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Quan sát lớp học và tìm hai đường thẳng song song với mép trên của bảng. Hai đường thẳng đó có song song với nhau hay không?

Trả lời: Để tìm hai đường thẳng song song với mép trên của bảng, chúng ta cần quan sát các mối quan hệ hình... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 3 trang 81 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Trong Ví dụ 1, chứng minh rằng bốn điểm C, D, E, F đồng phẳng và tứ giác CDEF là hình bình hành.

Giải Luyện tập 3 trang 81 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Phương pháp giải:1. Sử dụng tính chất của hình bình hành: Hình bình hành có hai cặp cạnh đối cũng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Hoạt động 4 trang 81 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau theo giao tuyến c. Một mặt phẳng (R) cắt (P) và (Q) lần lượt theo các giao tuyến a và b khác c

a) Nếu hai đường thẳng a và c cắt nhau tại M thì đường thẳng b có đi qua M hay không (H.4.23)? Giải thích vì sao.

b) Nếu hai đường thẳng a và c song song với nhau thì hai đường thẳng b và c có song song với nhau hay không (H.4.24)? Giải thích vì sao?

Giải Hoạt động 4 trang 81 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để chứng minh rằng đường thẳng b đi qua điểm M, ta cần chú ý đến sự tương quan... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Luyện tập 4 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Trong Ví dụ 4, hãy xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC)

Giải Luyện tập 4 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC), ta xét hai mặt phẳng khác nhau có chung một... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Vận dụng 2 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Một bể kính chứa nước có đáy hình chữ nhật được đặt nghiêng như Hình 4.26. Giải thích tại sao đường mép nước B song song với cạnh CD của bể nước.

Giải Vận dụng 2 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng các phương pháp sau:Phương pháp 1: Sử dụng tính chất của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 

Bài tập 4.9 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Trong không gian, cho ba đường thẳng a, b, c. Những mệnh đề nào sau đây đúng?

a) Nếu a và b không cắt nhau thì a và b song song

b) Nếu b và c chéo nhau thì b và c không cùng thuộc một mặt phẳng

c) Nếu a và b cùng song song với c thì a song song với b

d) Nếu a và b cắt nhau, b và c cắt nhau thì a và c cắt nhau

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần hiểu rõ về tính chất của đường thẳng trong không gian:1. Nếu hai đường... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.10 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Trong các cặp đường thẳng sau, cặp đường thẳng nào cắt nhau, cặp đường thẳng nào song song, cặp đường thẳng nào chéo nhau?

a) AB và CD

b) AC và BD

c) SB và CD

Trả lời: Để giải bài toán này, ta có thể áp dụng kiến thức về hình học không gian và các loại đường... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.11 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là ình bình hành. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh bên SA, SB, SC, SD (H.4.27). Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành.

Giải Bài tập 4.11 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Phương pháp giải:1. Chứng minh MN // AB: Ta có M là trung điểm của SA, N là trung điểm của SB. Do đó... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.12 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB. Chứng minh rằng tứ giác MNCD là hình thang

Trả lời: Phương pháp giải:- Ta cần chứng minh rằng tứ giác MNCD là hình thang.- Đầu tiên, ta sẽ chứng minh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.13 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB // CD). Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng SD (H.4.28)

a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (MAB) và (SCD)

b) Gọi N là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (MAB). Chứng minh rằng MN là đường trung bình của tam giác SCD

Giải Bài tập 4.13 trang 82 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Phương pháp giải:a) Ta có:- M là trung điểm của đoạn thẳng SD nên MAB và SCD có điểm chung là M và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.14 trang 83 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N làn lượt là trung điểm của các cạnh BC, CD và P là một điểm thuộc cạnh AC.

a) Xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (AMN) và (BPD)

b) Chứng minh rằng d song song với BD

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để xác định giao tuyến d của hai mặt phẳng (AMN) và (BPD) ta gọi giao điểm của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4.15 trang 83 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 KNTT: (Đố vui) Khi hai cánh cửa sổ hình chữ nhật được mở, dù ở vị trí nào, thì hai mép ngoài của chúng luôn song song với nhau (H.4.29). Hãy giải thích tại sao.

Nếu hai cánh cửa sổ có dạng hình thang như Hình 4.30 thì có vị trí nào của hai cánh cửa để hai mép ngoài của chúng song song với nhau hay không?

Giải Bài tập 4.15 trang 83 sách giáo khoa (SGK) toán lớp 11 tập 1 Kết nối

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần lưu ý rằng khi hai cánh cửa sổ hình chữ nhật được mở, các cạnh đối diện... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46751 sec| 2281.313 kb