Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 chân trời sáng tạo bài 3 Nhị thức Newton

Hướng dẫn giải bài 3 Nhị thức Newton trang 45 sách bài tập (SBT) toán lớp 10 tập 2

Bài toán 3 về Nhị thức Newton là một trong những bài toán khó và phức tạp đối với học sinh lớp 10. Tuy nhiên, qua sách bài tập toán lớp 10 "Chân trời sáng tạo", việc hướng dẫn giải bài toán này sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sách bài tập toán lớp 10 tập 2 đã cung cấp một cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết cho bài toán 3 Nhị thức Newton trang 45. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách giải và áp dụng công thức Nhị thức Newton vào bài toán.

Với cách giải chi tiết, học sinh sẽ dễ dàng nắm bắt và áp dụng kiến thức vào thực hành. Đồng thời, việc làm bài tập này cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề.

Qua đó, sách bài tập toán lớp 10 "Chân trời sáng tạo" không chỉ là tài liệu học tập mà còn là nguồn cảm hứng, khích lệ học sinh thể hiện sự sáng tạo và tự tin trong việc học toán.

Bài tập và hướng dẫn giải

Bài tập 1. Khai triển các biểu thức sau:

a) $(x + 3y)^{4}$;     b) $(3 - 2x)^{5}$;     c) $(x - \frac{2}{x})^{5}$;     d) $(3\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^{4}$.

Trả lời: Để khai triển các biểu thức trên, chúng ta có thể sử dụng công thức khai triển các biểu thức mũ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 2. Khai triển và rút gọn biểu thức $(x - 2)(2x + 1)^{4}$.

Trả lời: Để giải bài tập trên, ta thực hiện các bước sau:Bước 1: Khai triển biểu thức $(2x + 1)^{4}$$(2x +... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 3. Tìm giá trị tham số a để trong khai triển $(a + x)(1 + x)^{4}$ có một số hạng là $22x^{2}$.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần nhân $(a + x)(1 + x)^4$ ra:$(a + x)(1 + x)^4 = (a + x)(1 + 4x + 6x^2 +... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 4. Biết rằng trong khai triển $(ax -1)^{5}$, hệ số của $x^{4}$ gấp bốn lần hệ số của $x^{2}$. Hãy tìm giá trị của tham số a.

Trả lời: Phương pháp giải:Ta có khai triển của $(ax - 1)^5$ là: $(ax - 1)^5 = C_0(ax)^5(-1)^0 +... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 5. Biết rằng trong khai triển của $(ax + \frac{1}{x})^{4}$, số hạng không chứa x là 24. Hãy tìm giá trị của tham số a.

Trả lời: Phương pháp giải:Ta biết rằng trong khai triển của $(ax + \frac{1}{x})^{4}$, số hạng không chứa x là... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 6. Cho biểu thức A = $(2 + x)^{4} + (2 - x)^{4}$

a) Khai triển và rút gọn biểu thức A;

b) Sử dụng kết quả ở câu a, tính gần đúng A = $2,05^{4} + 1,95^{4}$.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta có các bước như sau:a) Khai triển và rút gọn biểu thức A:Dùng công thức... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập 7. Bạn An có 4 cái bánh khác nhau từng đôi một. An có bao nhiêu cách chọn ra một số cái bánh (tính cả trường hợp không chọn cái nào) để mang theo trong buổi dã ngoại?

Trả lời: Để giải bài toán này, ta sẽ sử dụng phương pháp tổ hợp.Có 4 cái bánh khác nhau, ta muốn chọn ra một... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.41768 sec| 2209.852 kb