Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 Cánh diều bài 2 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Hướng dẫn giải bài 2 từ sách bài tập Toán lớp 10

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không được ghép nhóm. Bước đầu, hãy xác định các số đặc trưng trong dãy số mẫu. Tiếp theo, chúng ta cần phân tích mức độ tập trung của dữ liệu thông qua phương sai và độ lệch chuẩn. Sau đó, chúng ta sẽ tính đến giá trị trung bình và trung vị của dữ liệu. Cuối cùng, đừng quên kiểm tra lại kết quả của mình để đảm bảo tính chính xác. Hy vọng thông qua việc làm này, bạn sẽ hiểu rõ và áp dụng được kiến thức về số đặc trưng và xu thế trung tâm trong phân tích dữ liệu.

Bài tập và hướng dẫn giải

BÀI TẬP

8. Cho mẫu số liệu:    1     3     6     8     9     12

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

A. 6.

B. 6,5.

C. 7.

D. 8.

b) Trung vị của mẫu số liệu trên là:

A. 6.

B. 6,5.

C. 7.

D. 8.

c) Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. Q1 = 3, Q2 = 6,5, Q3 = 9.

B. Q1 = 1, Q2 = 6,5, Q3 = 12.

C. Q1 = 6, Q2 = 7, Q3 = 9.

D. Q1 = 3, Q2 = 7, Q3 = 9.

Trả lời: a) Để tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên, ta cộng tất cả các số trong mẫu số liệu rồi chia... Xem hướng dẫn giải chi tiết

9. Tính đến ngày 19/01/2022, trong bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Vòng 24), số điểm của 5 đội dẫn đầu bảng như sau:

Đội

Manchester City

Liverpool

Chelsea

West Ham

Arsenal

Điểm

56

45

43

37

35

(Nguồn: https://bongda24h.vn/bang-xep-hang.html)

a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là:

A. 43.

B. 43,2.

C. 44.

D. 56.

b) Trung vị của mẫu số liệu trên là:

A. 43.

B. 43,2.

C. 44.

D. 56.

c) Tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

A. Q1 = 45, Q2 = 43, Q3 = 37.

B. Q1 = 56, Q2 = 43, Q3 = 35.

C. Q1 = 36, Q2 = 43, Q3 = 50,5.

D. Q1 = 50,5, Q2 = 43, Q3 = 36.

Trả lời: a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là: $\frac{56+45+43+37+35}{5}=\frac{216}{5}=43.2$Vậy đáp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

10. Cho mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số sau:

Giá trị

5

6

7

8

Tần số

7

12

11

10

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên.

Trả lời: Để tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên, ta thực hiện các bước sau:Bước 1: Tính tổng tích... Xem hướng dẫn giải chi tiết

11. Cho mẫu số liệu thống kê trong bảng phân bố tần số tương đối sau:

Giá trị

10

12

15

16

19

Tần số tương đối

0,1

0,2

0,25

0,35

0,1

Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên.

Trả lời: Để tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên, ta sẽ thực hiện phép nhân giá trị mỗi số với tần số... Xem hướng dẫn giải chi tiết

12. Thời gian (đơn vị: phút) hoàn thành một bài kiểm tra trực tuyến của 8 học sinh lần lượt là:

40     35     45     42     44      38      43     39

Đối với mẫu số liệu trên, hãy tìm:

a) Số trung bình cộng;

b) Trung vị;

c) Tứ phân vị.

Trả lời: a) Để tính số trung bình cộng của mẫu số liệu trên, ta cộng tổng thời gian hoàn thành bài kiểm tra... Xem hướng dẫn giải chi tiết

13. Kết quả kiểm tra Toán của một lớp 40 học sinh được thống kê trong bảng sau:

Điểm

3

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh (Tần số)

1

2

1

7

9

9

8

3

Mốt trong bảng thống kê kết quả kiểm tra Toán của lớp trên là bao nhiêu?

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần tìm số điểm có tần số lớn nhất trong bảng thống kê, đó chính là số... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.43890 sec| 2222.445 kb