Giải bài tập sách bài tập (SBT) toán lớp 10 Cánh diều bài 1 Số gần đúng, sai số

Hướng dẫn giải bài 1 Số gần đúng, sai số trong SBT toán lớp 10

Bài toán này được trình bày trên trang 27 của sách bài tập toán lớp 10 "Cánh diều", là một phần trong chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục. Bài toán nhắm đến việc làm quen với số gần đúng và sai số, giúp học sinh hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Trong bài toán, việc hướng dẫn và giải thích cụ thể đóng vai trò quan trọng để giúp học sinh nắm vững kiến thức. Phân tích chi tiết và cung cấp ví dụ minh họa sẽ giúp học sinh hiểu bài một cách dễ dàng và chắc chắn.

Hi vọng rằng thông qua cách hướng dẫn chi tiết, học sinh sẽ có được kiến thức tốt hơn và tự tin hơn khi giải các bài toán liên quan đến số gần đúng và sai số.

Bài tập và hướng dẫn giải

BÀI TẬP

1. Số quy tròn của 219,46 đến hàng chục là:

A. 210.

B. 219,4.

C. 219,5.

D. 220.

Trả lời: Phương pháp giải:Chữ số ngay sau hàng quy tròn là 9, và 9 > 5.Vì vậy, ta thay thế chữ số 9 và các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Số quy tròn của số gần đúng 673 582 với độ chính xác d = 500 là:

A. 673 500.

B. 674 000.

C. 673 000.

D. 673 600.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta sẽ quy tròn số gần đúng 673 582 với độ chính xác d = 500 lên hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Mặt đáy của một hộp sữa có dạng hình tròn bán kính 4 cm. Tính diện tích mặt đáy của hộp sữa.

a) Có thể sử dụng số thập phân hữu hạn ghi chính xác diện tích mặt đáy của hộp sữa được không? Vì sao?

b) Bạn Hòa và bạn Bình lần lượt cho kết quả tính diện tích của mặt đáy hộp sữa đó là S1 = 49,6 cm$^{2}$ và S2 = 50,24 cm$^{2}$. Bạn nào cho kết quả chính xác hơn?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính diện tích mặt đáy của hộp sữa:Diện tích mặt đáy của hộp sữa là $S = π... Xem hướng dẫn giải chi tiết

4. Một thớt gỗ có bề mặt dạng hình tròn với bán kính là 15 cm. Hai bạn Thảo và Hoa cùng muốn tính diện tích S của mặt thớt gỗ đó. Bạn Thảo lấy một giá trị gần đúng của π là 3,14 và bạn Hoa lấy một giá trị gần đúng của π là 3,1415.  Bạn nào cho kết quả tính diện tích của mặt thớt gỗ chính xác hơn?

Trả lời: Để giải bài toán này, ta thực hiện tính diện tích của mặt thớt gỗ dựa trên hai giá trị gần đúng của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

5. Một sân bóng đá có dạng hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng của sân lần lượt là 105 m và 68 m. Khoảng cách xa nhất giữa hai vị trí trên sân đúng bằng độ dài đường chéo của sân. Tìm một giá trị gần đúng (theo đơn vị mét) của độ dài đường chéo sân và tìm độ chính xác, sai số tương đối của số gần đúng đó.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta sử dụng định lí Pytago trong tam giác vuông, với cạnh huyền là độ dài... Xem hướng dẫn giải chi tiết

6. a) Quy tròn số 865 549 đến hàng trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu?

b) Quy tròn số –0,526 đến hàng phần trăm. Số gần đúng nhận được có độ chính xác là bao nhiêu?

Trả lời: a) Phương pháp giải:Ta xác định chữ số hàng trăm của số 865 549 là chữ số 5. Vì chữ số ngay sau hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

7. Viết số quy tròn của mỗi số gần đúng sau:

a) –131 298 với độ chính xác d = 20;

b) 0,02298 với độ chính xác d = 0,0006.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để viết số quy tròn của số -131 298 với độ chính xác d = 20, ta xác định hàng... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48767 sec| 2213.352 kb