Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 4 Nitrogen

Giải bài tập Nitrogen trong sách Giải bài tập hóa học lớp 11 Kết nối tri thức

Trong bài bài tập Nitrogen trong sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức, chúng ta sẽ được hướng dẫn cách giải từng câu hỏi một cách chi tiết và dễ hiểu. Phần đáp án chuẩn sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức bài học và hi vọng sẽ đem lại hiệu quả trong việc học tập của mình.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Trong công nghiệp, đơn chất nitrogen kết hợp với hydrogen tạo thành ammonia là một hợp chất quan trọng trong sản xuất phân bón, hoá chất.

Tại sao phản ứng trên cần thực hiện ở nhiệt độ cao? Đơn chất nitrogen đóng vai trò gì trong phản ứng đó?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định biểu thức phản ứng:N₂ + 3H₂ → 2NH₃2. Xác định động lực phản ứng:- Phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. TRANG THÁI THỰ NHIÊN

Hoạt động nghiên cứu: Nêu ứng dụng thực tiễn của khí nitrogen và diêm tiêu Chile mà em biết.

Trả lời: Phương pháp giải của câu hỏi trên có thể là tìm kiếm thông tin từ sách giáo khoa, tham khảo trên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ

1. Cấu tạo nguyên tử

Hoạt động nghiên cứu: 

1. Sắp xếp các hợp chất sau vào vị trí tương ứng trong trục biểu diễn số oxi hóa của nitrogen: NO, N2O, NO2, NH3, HNO2, HNO3, NH4CL, KNO2, NaNO3.

2. Dựa vào trục biểu diễn số oxi hóa của nitrogen để giải thích nitrogen có cả tính oxi hóa và tính khử. Viết một quá trình oxi hóa và một quá trình khử để mình họa.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định số oxi hóa của các nguyên tử nitrogen trong từng hợp chất.2. Sắp xếp... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Cấu tạo phân tử

Hoạt động nghiên cứu: 

1. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu tạo của phân tử nitrogen.

2. Từ cấu tạo phân tử, hãy cho biết tại sao phân tử N2 có năng lượng liên kết lớn. Dự đoán về khả năng hoạt động hoá học của nitrogen ở nhiệt độ thường.

Trả lời: Phương pháp giải câu hỏi trên có thể là:1. Viết công thức electron, công thức Lewis và công thức cấu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Câu hỏi 1: Dựa vào tương tác van der Waals, hãy giải thích tại sao đơn chất N2 khó hoá lỏng và ít tan trong nước.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về tương tác van der Waals và ảnh hưởng của nó đến đơn chất N2.2. Xác... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Câu hỏi 2: Trong phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp ammonia, hãy xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá và vai trò của nitrogen.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần phân tích phương trình hoá học tổng hợp ammonia như sau:N2 + 3H2 →... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Trong phương trình hoá học của phản ứng giữa nitrogen với oxygen:

a) Hãy xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá.

b) Tại sao thực tế không sử dụng phản ứng này để tạo ra NO, một hợp chất trung gian quan trọng trong công nghiệp sản xuất nitric acid?

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đầu tiên, chúng ta cần viết phương trình hoá học của phản ứng giữa nitrogen và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Viết các phương trình hoá học minh hoạ quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen.

Trả lời: Phương pháp giải:- Bước 1: Xác định các chất ban đầu và sản phẩm của quá trình hình thành đạm... Xem hướng dẫn giải chi tiết

V. ỨNG DỤNG

Hoạt động nghiên cứu: Sưu tầm một số hình ảnh để báo cáo, thuyết trình về ứng dụng của nitrogen trong thực tiễn. Sử dụng các tính chất vật lí và hoá học để giải thích cơ sở khoa học của các ứng dụng này.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tìm hiểu về các ứng dụng của nitrogen trong thực tiễn thông qua sưu tầm hình ảnh... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: a) Tại sao nitrogen lỏng được dùng để bảo quản mẫu vật phẩm trong y học?

b) Tại sao dùng khí nitrogen để làm căng vỏ bao bì thực phẩm mà không dùng không khí?

Trả lời: Phương pháp giải:- Ta cần tìm hiểu về tính chất của khí nitrogen và không khí trong quá trình bảo... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.71574 sec| 2232.445 kb