Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 17 Arene (Hydrocarbon thơm)

Giải bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)

Trong sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức, bài học về Arene (Hydrocarbon thơm) là một chủ đề quan trọng. Bài tập này cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết từng câu hỏi, giúp học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức. Arene là một loại hydrocarbon thơm, được đặc trưng bởi cấu trúc vòng benzen và các dẫn xuất của nó. Qua bài tập này, học sinh sẽ được hướng dẫn cách nhận biết, đặc điểm của Arene, cũng như các phản ứng liên quan đến chúng. Mục tiêu của bài tập là giúp học sinh áp dụng kiến thức về Arene vào việc giải các bài tập thực tế và phát triển kỹ năng suy luận, giải quyết vấn đề. Hy vọng rằng qua bài tập này, học sinh sẽ có cái nhìn tổng thể về Arene và có thêm kiến thức vững chắc trong môn hóa học.

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Làm thế nào có thể lựa chọn và sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ arene và dẫn xuất của nó an toàn, thân thiện với môi trường?

Trả lời: Để lựa chọn và sử dụng các sản phẩm được sản xuất từ arene và dẫn xuất của nó an toàn và thân thiện... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. KHÁI NIỆM VÀ DANH PHÁP

II. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA BENZENE

III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

Câu hỏi 1: Hãy so sánh nhiệt độ sôi của benzene, toluene, o-xylene (Bảng 17.1) và giải thích.

Trả lời: Phương pháp giải:- Đầu tiên, xác định cấu trúc phân tử của benzene, toluene và o-xylene để hiểu rõ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế

Câu hỏi 2: Viết phương trình phản ứng của ethylbenzene với các tác nhân sau:

a) Br2/FeBr3, t$^{o}$;

b) HNO3 đặc/H2SO4 đặc.

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần xác định cấu trúc của ethylbenzene trước.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Phản ứng cộng

Hoạt động nghiên cứu: Nghiên cứu phản ứng cộng chlorine vào benzene

Phản ứng cộng chlorine vào benzene được tiến hành như sau:

Dẫn một lượng nhỏ khí chlorine vào bình nón chứa một ít benzene, đậy kín lại rồi đưa bình ra ngoài ánh nắng. Trong bình xuất hiện khói trắng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng.

Hãy cho biết lớp bột màu trắng trên thành bình là chất gì. Giải thích.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Viết phương trình hóa học cho phản ứng cộng chlorine vào benzene.2. Tính số mol... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi hydrogen hoá hoàn toàn toluene và p-xylene, sử dụng xúc tác nickel.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, trước hết cần biết rằng khi hydrogen hoá hoàn toàn toluene và p-xylene, phản... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 4: Hydrogen hoá hoàn toàn arene X (công thức phân tử C8H10) có xúc tác nickel thu được sản phẩm là ethylcyclohexane.

Hydrogen hoá hoàn toàn arene X (công thức phân tử C8H10) có xúc tác nickel thu được sản phẩm là ethylcyclohexane.  Viết công thức cấu tạo của X.

Viết công thức cấu tạo của X.

Trả lời: Phương pháp giải:- Bước 1: Xác định số nguyên tử cacbon và hydrogen trong arene X.- Bước 2: Xác định... Xem hướng dẫn giải chi tiết

3. Phản ứng oxi hóa

Hoạt động nghiên cứu: phản ứng oxi hoá toluene và benzene bằng dung dịch KMnO4

- Cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 1 mL dung dịch KMnO4 0,05 M và 1 mL dung dịch H2SO4 2M.

- Cho tiếp vào ống (1) 1 mL benzene, ống nghiệm (2) 1 mL toluene. Lắc đều và đậy cả hai ống nghiệm bằng nút có ống thủy tinh thẳng.

- Đun cách thủy hai ống nghiệm trong nồi nước nóng. Ống nghiệm (2) màu tím nhạt dần và mất màu, ống nghiệm (1) vẫn giữ nguyên màu tím.

Nhận xét khả năng phản ứng của benzene và toluene với KMnO4 Giải thích.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Viết phương trình hoá học phản ứng của benzene và toluene với dung dịch KMnO4... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 5: Terephthalic acid là nguyên liệu để tổng hợp nhựa poly(ethylene terephtalate) (PET) dùng để sản xuất tơ sợi, chai nhựa. Terephthalic acid có thể được tổng hợp từ arene X có công thức phân tử C8H10, bằng cách oxi hoá X bởi dung dịch thuốc tím:

  Hãy xác định công thức cấu tạo của X.

Hãy xác định công thức cấu tạo của X.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định công thức phân tử của arene X bằng cách sử dụng công thức tổng hợp của... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50081 sec| 2233.461 kb