Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 12 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài 12: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ trong sách Giải bài tập hóa học lớp 11 Kết nối tri thức

Trên trang sách hóa học lớp 11, chúng ta sẽ tìm thấy bài tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Đây là một phần quan trọng trong chương trình học của chúng ta. Bài giải này cung cấp đầy đủ đáp án và hướng dẫn giải chi tiết để giúp học sinh hiểu rõ hơn và nắm vững kiến thức bài học.

Hy vọng rằng, thông qua việc giải bài tập này, các em học sinh sẽ có được kiến thức cần thiết và phát triển kỹ năng tự học. Hãy cùng học tập và rèn luyện để trở thành những học sinh giỏi nhé!

Bài tập và hướng dẫn giải

MỞ ĐẦU

Làm thế nào để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối.

Trả lời: Để lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ từ dữ liệu phân tích nguyên tố và phân tử khối, bạn có thể... Xem hướng dẫn giải chi tiết

I. CÔNG THỨC PHÂN TỬ

1. Khái niệm

Hoạt động nghiên cứu: Hãy viết công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ có mô hình cho dưới đây:

Trả lời: Phương pháp giải:- Nhìn vào mô hình của các hợp chất hữu cơ được cho.- Nhận biết cấu trúc của các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Cách biểu diễn công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

Câu hỏi 1: Khi nghiên cứu thành phần hoá học của tinh dầu quế, người ta thu được nhiều hợp chất hữu cơ trong đó có cinnamaldehyde và o-methoxycinnamaldehyde với công thức cấu tạo:

 Hãy viết công thức phân tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất này.

Hãy viết công thức phân tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất này.

Trả lời: Để viết công thức phân tử và công thức đơn giản nhất của các hợp chất cinnamaldehyde và... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 2: Viết công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau:

a) C3H8;

b) C3H6O2;

c) C4H10O;

d) C4H8O2.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần xác định công thức phân tử của các hợp chất hữu cơ có công thức phân... Xem hướng dẫn giải chi tiết

II. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Xác định phân tử khối bằng phương pháp phổ khối lượng 

Hoạt động nghiên cứu: Hãy gán các chất hữu cơ sau: C6H6, C3H8O, C4H8O2 vào các phổ khối lượng tương ứng dưới đây.

 C6H6, C3H8O, C4H8O2 vào các phổ khối lượng tương ứng dưới đây.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Tính số phân tử H và O trong từng hợp chất.2. Tính tổng khối lượng của các... Xem hướng dẫn giải chi tiết

2. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ 

Hoạt động nghiên cứu: Camphor (có trong cây long não) là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor xác định được giá trị m/z của peak [M$^{+}$] bằng 152.

  - Lập công thức đơn giản nhất của camphor.  - Xác định phân tử khối.  - Xác định công thức phân tử của camphor.

Hãy lập công thức phân tử của camphor theo các bước:

- Lập công thức đơn giản nhất của camphor.

- Xác định phân tử khối.

- Xác định công thức phân tử của camphor.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần thực hiện các bước sau:1. Lập công thức đơn giản nhất của camphor: Ta... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu hỏi 3: Eugenol là thành phần chính trong tinh dầu đinh hương hoặc tinh dầu hương nhu. Chất này được sử dụng làm chất diệt nấm, dẫn dụ côn trùng. Phân tích phần trăm khối lượng các nguyên tố cho thấy, eugenol có 73,17% carbon; 7,31% hydrogen, còn lại là oxygen. Lập công thức phân tử của eugenol, biết rằng kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của eugenol là 164.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định số mol của mỗi nguyên tố dựa trên phần trăm khối lượng đã cho.2. Tính... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.40315 sec| 2233.352 kb