Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 18 Ôn tập chương 4

Giải bài 18: Ôn tập chương 4 sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức

Trong bài tập này, chúng ta sẽ ôn tập kiến thức từ chương 4 của sách hóa học lớp 11 Kết nối tri thức. Bài tập bao gồm những câu hỏi chi tiết và đáp án chuẩn, giúp bạn hiểu rõ và nắm vững kiến thức đã học.

Hy vọng rằng bằng cách giải các bài tập này, các em học sinh sẽ có thể áp dụng kiến thức vào thực tế một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Hãy cùng nhau ôn tập và củng cố kiến thức để chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra và bài thi sắp tới nhé!

Bài tập và hướng dẫn giải

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Trong phân tử hydrocarbon, số nguyên tử hydrogen luôn là số chẵn.

B. Trong phân tử alkene, liên kết đôi gồm một liên kết $\sigma $ và một liên kết $\pi $.

C. Hydrocarbon no là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

D. Công thức chung của hydrocarbon no, mạch hở có dạng CnH2n.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần đọc và hiểu các phát biểu trong câu hỏi, sau đó kiểm tra từng phát biểu... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Hai hydrocarbon A và B có cùng công thức phân tử là C5H12 tác dụng với chlorine thì A chỉ tạo ra một dẫn xuất monochlorine duy nhất, còn B có thể tạo ra 4 dẫn xuất monochlorine. Tên gọi của A và B lần lượt là

A. 2,2-dimethylpropane và 2-methylbutane.

B. 2,2-dimethylpropane và pentane.

C. 2-methylbutane và 2,2-dimethylpropane.

D. 2-methylbutane và pentane.

Trả lời: Phương pháp giải:Để giải câu này, ta cần xác định cấu trúc của hai hydrocarbon A và B. Ta biết rằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Gas, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propane và butane. Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại gas là khoảng 50 400 kJ.

a) Biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4 200 J. Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20°C cần cung cấp bao nhiêu kJ nhiệt?

A. 2 520 kJ.

B. 5 040 kJ.

C. 10 080 kJ.

D. 6 048 kJ.

b) Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%?

A. 0,20 kg.

B. 0,25 kg.

C. 0,16 kg.

D. 0,40 kg.

Trả lời: Phương pháp giải:a) Để đun sôi nước từ 20°C lên 100°C, cần cung cấp nhiệt lượng là:Q = m*C*ΔTQ = 3... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Styrene phản ứng với bromine tạo thành sản phẩm có công thức phân tử C8H8Br2. Hãy viết công thức cấu tạo của hợp chất này.

Trả lời: Để giải bài toán trên, ta cần biết công thức phân tử của styrene là C8H8 và công thức phân tử của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Reforming octane (C8H18) thu được các arene có công thức phân tử C8H10 Hãy viết công thức cấu tạo của các arene này.

Trả lời: Để giải câu này, ta cần biết phản ứng reforming octane theo cơ chế cracking/xẻ nối, trong đó C8H18... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.45584 sec| 2220.797 kb