Giải bài tập hóa học lớp 11 kết nối tri thức bài 9 Ôn tập chương 2

Giải bài 9: Ôn tập chương 2 sách Hóa học lớp 11

Trong chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập ôn tập chương 2 từ sách Hóa học lớp 11, mang tên "Kết nối tri thức". Bài tập được trình bày chi tiết và rõ ràng, với phần đáp án chuẩn kèm theo hướng dẫn giải từng bài tập. Chúng ta hy vọng rằng thông qua việc ôn tập này, các em học sinh sẽ hiểu rõ và nắm vững kiến thức của chương trình học từ sách giáo khoa.

Các em hãy cùng đến với phần đáp án chi tiết, hướng dẫn giải một cách cụ thể và dễ hiểu cho từng bài tập có trong chương 2. Chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và thực hành để hiểu sâu hơn về nội dung bài học.

Bài tập và hướng dẫn giải

I. HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC

II. LUYỆN TẬP

Câu 1: Phân tử nitrogen có cấu tạo là

A. N═N.

B. N☰N.

C. N─N.

D. N→N

Trả lời: Phương pháp giải:Cấu tạo của phân tử nitrogen là N≡NCâu trả lời là: B. N☰N. Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 2: Phân tử ammonia có dạng hình học nào sau đây?

A. Chóp tam giác.

B. Chữ T.

C. Chóp tứ giác.

D. Tam giác đều.

Trả lời: Phương pháp giải:Để xác định dạng hình học của phân tử ammonia (NH3), chúng ta cần biết cấu trúc... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 3: Ammonia đóng vai trò chất khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2O.

B. HCI.

C. H3PO4.

D. O2 (Pt, t°).

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, chúng ta cần biết rằng ammonia (NH3) đóng vai trò chất khử khi tác dụng với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 4: Khi so sánh phân tử ammonia với ion ammonium, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Đều chứa liên kết ion.

B. Đều có tính acid yếu trong nước.

C. Đều có tính base yếu trong nước.

D. Đều chứa nguyên tử N có số oxi hoá là -3.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Phân tích cấu trúc phân tử ammonia và ion ammonium.2. Xác định tính chất hóa học... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 5: Cho vài giọt dung dịch BaCl2 vào dung dịch nào sau đây sẽ tạo kết tủa trắng?

A. NaCl.

B. Na2SO4.

C. NaNO3.

D. NaOH.

Trả lời: Phương pháp giải:- BaCl2 là muối của axit clohiđric và ion Ba2+.- Khi BaCl2 phản ứng với Na2SO4, sẽ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 6: Cho chất rắn nào sau đây vào dung dịch H2SO4 đặc thì xảy ra phản ứng oxi hoá - khử?

A. KBr.

B. NaCl.

C. CaF2.

D. CaCO3.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần xem xét xem chất nào trong số KBr, NaCl, CaF2 và CaCO3 có thể oxi hoá... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 7: Khi pha loãng dung dịch sulfuric cần tuân thủ thao tác nào sau đây để đảm bảo an toàn?

A. Rót từ từ acid vào nước.

C. Rót từ từ nước vào acid.

B. Rót nhanh acid vào nước.

D. Rót nhanh nước vào acid.

Trả lời: Để đảm bảo an toàn khi pha loãng dung dịch sulfuric, cần tuân thủ thao tác rót từ từ acid vào nước.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

Câu 8: Xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald:

4NH3(g) +5O2(g) (Pt, t°) → 4NO(g) + 6H2O(g)

a) Tính $\Delta _{r}H_{298}^{o}$ của phản ứng trên và cho biết phản ứng là toả nhiệt hay thu nhiệt? Có thể tận dụng nhiệt lượng này để làm gì?

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của NH3(g), NO(g) và H2O(g) lần lượt là -45,9 kJ/mol; 90,3 kJ/mol và -241,8 kJ/mol.

b) Tính năng lượng liên kết trong phân tử NO. Biết năng lượng liên kết N─H, O═O, O─H lần lượt là 386 kJ/mol, 494 kJ/mol và 459 kJ/mol.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta thực hiện các bước sau:a) Ta sẽ tính năng lượng phản ứng $\Delta... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.47126 sec| 2232.922 kb