Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá học 10 chân trời sáng tạo bài Ôn tập chương 6

Hướng dẫn giải bài Ôn tập chương 6 trang 73 sách bài tập (SBT) Hoá học 10

Bài tập ôn tập chương 6 trong sách bài tập Hoá học 10 là một phần quan trọng giúp học sinh củng cố kiến thức về chương trình hóa học. Hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về nội dung bài học.

Bài tập này được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các kiến thức cần thiết. Việc hướng dẫn giải bài tập một cách rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp học sinh tự tin khi làm bài và nắm vững kiến thức.

Hi vọng rằng, thông qua việc giải bài tập ôn tập chương 6 trang 73, học sinh sẽ củng cố và mở rộng kiến thức, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới.

Bài tập và hướng dẫn giải

OT6.1. Phản ứng 2NO (g) + O2 (g) → 2NO2 (g) có biểu thức tốc độ tức thời:

 $v = k.C_{NO}^{2}.C_{O_{2}}$. Nếu nồng độ của NO giảm 2 lần, giữ nguyên nồng độ oxygen, thì tốc độ sẽ

A. giảm 2 lần.           B. giảm 4 lần.

C. giảm 3 lần.           D. giữ nguyên. 

Trả lời: Để giải bài toán này, ta sử dụng công thức tốc độ phản ứng và biết rằng tốc độ phản ứng tỉ lệ với... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.2. Nếu mỗi đồ thị có các chất phản ứng cùng nồng độ và trục thời gian thì tốc độ của chất phản ứng nào xảy ra nhanh nhất?

Trả lời: Cách làm:1. Xác định công thức tính tốc độ phản ứng của mỗi chất trong đồ thị.2. So sánh các công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.3. Thanh phát sáng là một sản phẩm quen thuộc được dùng giải trí. Đặt 2 thanh phát quang hoá học vào 2 cốc nước nóng (trái) và lạnh (phải) như hình bên, yếu tố ảnh hưởng đến độ phát sáng của 2 thanh là 

A. nồng độ.                        B. chất xúc tác. 

C. bề mặt tiếp xúc.           D. nhiệt độ. 

Trả lời: Để làm bài này, chúng ta cần chuẩn bị 2 thanh phát quang hoá học và 2 cốc nước nóng và lạnh như... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.4. Trong hầu hết các phản ứng hoá học, tốc độ phản ứng tăng khi nhiệt độ tăng. Muốn pha một cốc trà đá có đường, bằng cách thêm đá viên và đường vào cốc trà nóng, thứ tự nào sẽ được cho vào trước? 

Trả lời: Để pha một cốc trà đá có đường, bạn có thể thực hiện các bước sau:1. Đun sôi nước để pha trà.2.... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.5. Cho phương trình hoá học của phản ứng: 2CO (g) + O2 (g) → 2CO2 (g) 

Với biểu thức tốc độ tức thời là: $v = k.C_{CO}^{2}.C_{O_{2}}$., khi nồng độ mol của CO là 1 M và O2 là 1 M, tính giá trị v và nêu ý nghĩa của k. 

Trả lời: Để tính giá trị v và nêu ý nghĩa của hằng số k trong phản ứng cho trước, ta thay các giá trị nồng độ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.6. Từ thí nghiệm ảnh hưởng của bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng trong sách giáo khoa (SGK) trang 101, 102, nếu ở bình (2), sau thời gian 60 giây, thể tích khí CO2 thu được là 30 mL. Tính tốc độ trung bình (mL/s) của phản ứng trong 60 giây. 

Trả lời: Để tính tốc độ trung bình của phản ứng trong 60 giây, ta dùng công thức: $\overline{v}=\frac{\Delta... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.7. Trong phản ứng: A → sản phẩm

Tại thời điểm t = 0, nồng độ chất A là 0,1563 M, sau 1 phút, nồng độ chất A là 0,1496 M và sau 2 phút, nồng độ chất A là 0,1431 M.

a) Tinh tốc độ trung bình của phản ứng trong phút thứ nhất và trong phút thứ 2.

b) Nhận xét tốc độ phản ứng trong phút thứ nhất và phút thứ 2. Giải thích. 

Trả lời: Để giải bài toán này, chúng ta sử dụng công thức tính tốc độ trung bình của phản ứng:a) Tốc độ trung... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.8. Xét phản ứng phân huỷ N2O5 theo phương trình hoá học: N2O5 (g) → 4NO2 (g) + O2 (g), xảy ra ở 56°C cho kết quả theo bảng:

Thời gian (s)

N2O5 (M)

NO2 (M)

O2 (M)

240

0,0388

0,0315

0,0079

600 

0,0196

0,0699

0,0175

Tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian trên.

Trả lời: Để tính tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian từ 240s đến 600s, ta cần sử dụng công... Xem hướng dẫn giải chi tiết

OT6.9. Sự phân huỷ H2O2 theo phương trình hoá học:

2H2O2(aq) → 2H2O (l) + O2 (g),

được nghiên cứu và cho kết quả tại một nhiệt độ cụ thể như sau:

a) Tính tốc độ trung bình của phản ứng phân huỷ H2O2 theo thời gian.

b) Tốc độ phản ứng thay đổi thế nào theo thời gian? Giải thích sự thay đổi đó.

Trả lời: Để tính tốc độ trung bình của phản ứng phân huỷ H2O2 theo thời gian, chúng ta cần biết sự thay đổi... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.48344 sec| 2245.445 kb