Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá học 10 Cánh diều bài 1 Nhập môn hóa học

Hướng dẫn giải bài 1 sách bài tập Hoá học 10

Trong sách bài tập Hoá học 10, bài tập "Nhập môn hóa học" được trình bày chi tiết và cụ thể trên trang 3. Bài tập này là phần mở đầu giúp học sinh tiếp cận với kiến thức căn bản về hóa học.

Được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, bộ sách "Cánh diều" hướng dẫn giải bài tập một cách dễ hiểu và chi tiết. Các hướng dẫn cụ thể giúp học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập hóa học một cách chính xác.

Hy vọng rằng qua cách hướng dẫn này, học sinh sẽ tiếp cận môn hóa học một cách hiệu quả và nắm vững kiến thức căn bản từ bài tập "Nhập môn hóa học" trang 3 sách bài tập Hoá học 10.

Bài tập và hướng dẫn giải

1.1. Những nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hoá học?

A. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.

B. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng.

C. Sự chuyển hoá thức ăn trong hệ tiêu hoá.

D. Sự phá huỷ tầng ozone bởi freon - 12. 

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định đối tượng nghiên cứu của hoá học là những vấn đề liên quan đến các chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1.2. Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Hoá học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực... (1)..., nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, sự biến đổi của các đơn chất, hợp chất và... (2)... đi kèm những quá trình biến đổi đó.

b) Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết và... (1)..., là cầu nối giữa các ngành khoa học tự nhiên khác. Hoá học có... (2)... nhánh chính. Đối tượng nghiên cứu của hoá học là... (3)... 

Trả lời: Phương pháp giải:1. Đọc kỹ câu hỏi để hiểu yêu cầu.2. Nhìn vào các chỗ trống và xác định từ/cụm từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1.3. Tinh bột là nguồn dưỡng chất quan trọng cho cơ thể con người. Các nguyên tố tạo nên tinh bột là:

A. H, C, O.           B. C, O, K.            C. O, C, P.           D. C, O, N. 

Trả lời: Phương pháp giải:- Tinh bột được biết đến là một loại polysaccharide, cấu trúc chính gồm các nguyên... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1.4. Hãy chỉ ra sự khác nhau về cấu tạo của hai hydrocarbon có cùng công thức phân tử C5H12 sau đây: CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3 (1) và (CH3)4C (2)

Nhiệt độ sôi của hai chất này là bằng nhau hay khác nhau? Vì sao? 

Trả lời: Phương pháp giải:- Sắp xếp cấu tạo của hai hydrocarbon theo công thức phân tử C5H12: CH3 - CH2 - CH2... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1.5. Em hãy chỉ ra một số lí do để giải thích vì sao bên cạnh việc nhận thức kiến thức hoá học từ sách vở và thầy cô thì các hoạt động khám phá thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học cũng như vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn lại có ý nghĩa quan trọng trong việc học tập môn Hoá học. Nêu ví dụ minh hoạ. 

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, có thể thực hiện như sau:Phương pháp giải:1. Tìm hiểu kiến thức hoá học từ... Xem hướng dẫn giải chi tiết

1.6. Em hãy trình bày vai trò của hoá học trong thực tiễn. Nêu ra các ví dụ minh hoạ khác trong sách giáo khoa (sách giáo khoa (SGK)).

Trả lời: Phương pháp giải:1. Liệt kê các lĩnh vực trong thực tế mà hóa học đóng vai trò quan trọng.2. Cho ví... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.50208 sec| 2213.18 kb