Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá hoá 10 Cánh diều bài 8 Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải bài tập sách bài tập (SBT) Hoá học 10 - Cánh diều bài 8

Trong đề bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đây là một phần kiến thức quan trọng trong môn hóa học và có vai trò quan trọng trong việc học và hiểu sâu hơn về các nguyên tố hóa học.

Sách bài tập (SBT) Hoá học 10 - Cánh diều cung cấp hướng dẫn giải chi tiết và cụ thể, giúp học sinh có thể nắm vững bài học một cách dễ dàng hơn. Bộ sách được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các kiến thức cần thiết cho học sinh.

Với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết, mong rằng học sinh sẽ hiểu rõ hơn về Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, từ đó nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực hành môn học.

Bài tập và hướng dẫn giải

8.1. Định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất cũng như thành phần và tính chất của hợp chất tạo nên từ các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của yếu tố nào sau đây?

A. Điện tích hạt nhân nguyên tử.    B. Khối lượng nguyên tử.

C. Bán kính nguyên tử.                     D. Số lớp electron.

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta cần hiểu rằng định luật tuần hoàn phát biểu rằng tính chất của các đơn chất... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.2. Sulfur được sử dụng trong quá trình lưu hoá cao su, làm chất diệt nấm và có trong thuốc nổ đen. Sulfur là nguyên tố nhóm VIA. Công thức oxide cao nhất của sulfur là

A. SO2.         B. SO3.         C. SO6.          D. SO4.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định nguyên tố sulfur thuộc nhóm VIA nên hóa trị cao nhất của sulfur trong... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.3. Magnesium là nguyên tố có khối lượng riêng nhỏ hơn một phần ba so với nhôm. Magnesium giúp cải thiện các đặc tính cơ học của nhôm khi được sử dụng làm chất tạo hợp kim. Những hợp kim này rất hữu ích trong chế tạo máy bay và ô tô. Cấu hình electron của magnesium là 1s22s22p63s2. Công thức hydroxide của magnesium là

A. Mg(OH).       B. Mg(OH)2.        C. MgO(OH).         D. Mg(OH)3.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định nhóm và hóa trị của nguyên tố magnesium.2. Tìm cấu hình electron của... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.4. Hydroxide của nguyên tố X (thuộc nhóm A) có tính base mạnh. 1 mol hydroxide này tác dụng vừa đủ với 3 mol HCl. Phương án nào sau đây dự đoán về vị trí nhóm của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là đúng?

A. Nhóm IA.             B. Nhóm IIA.

C. Nhóm IIIA.           D. Không xác định được.

Trả lời: Để giải bài toán này, ta cần xác định hóa trị của nguyên tố X trong hydroxide của nó. Do 1 mol... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.5. Hai nguyên tố X và Y thuộc nhóm A, tạo thành hai oxide cao nhất có công thức tương tự nhau. Khi tan trong nước, các oxide này tạo dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn của Y. Hãy cho biết những phát biểu nào sau đây về X và Y là đúng.

A. X, Y là phi kim.

B. X, Y là kim loại.

C. X, Y thuộc cùng một chu kì.

D. X, Y thuộc cùng một nhóm.

E. Số hiệu nguyên tử của X lớn hơn Y.

G. Số hiệu nguyên tử của X nhỏ hơn Y.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định X và Y thuộc cùng một nhóm trong bảng hệ thống hóa học.2. Nhận biết X... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.6. Nếu potassium chlorate có công thức phân tử là KClO3, công thức của sodium bromate sẽ là

A. NaBrO3.           B. NaBrO2.

C. Na2BrO3.         D. Không xác định được.

Trả lời: Phương pháp giải:- Chúng ta có công thức phân tử của potassium chlorate là KClO3.- Ta biết rằng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.7. Giả sử em đang cố gắng tìm một ion thay thế cho ion Ktrong dây thần kinh truyền tín hiệu. Em sẽ bắt đầu tìm kiếm nguyên tố ở nhóm nào trong bảng tuần hoàn? Những ion nào sẽ có tính chất tương tự ion K+ nhất? Đối với mỗi ion em đề xuất, hãy giải thích những điểm tương tự như K+ và những điểm khác biệt so với K+.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Xác định ion cần thay thế là ion K+ với điện tích 1+.2. Tìm trong bảng tuần hoàn... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.8. Carbon là nguyên tố có mặt trong tất cả các hợp chất hữu cơ trên Trái Đất. Sử dụng những hiểu biết về định luật tuần hoàn, hãy đề xuất nguyên tố mà em cho là có những tính chất tương tự như carbon nhất.

Trả lời: Phương pháp giải:Bước 1: Xác định cấu hình electron của carbon (C) là 1s22s22p2, thuộc nhóm IVA... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.9. Xem xét số liệu về bán kính nguyên tử và khối lượng riêng của các khí hiếm trong bảng sau:

Khí hiếm

Bán kính nguyên tử (pm)

Khối lượng riêng (g.L-1)

He

31

0,18

Ne

38

0,9

Ar

71

1,78

Kr

88

?

Xe

108

5,85

Rn

120

9,73

a) Krypton là một khí trơ được sử dụng trong nhiều ứng dụng chiếu sáng. Em hãy ước tính khối lượng riêng của krypton bằng cách suy luận từ dữ liệu, liên hệ giữa khối lượng riêng và bán kính nguyên tử. Hãy tìm kiếm số liệu về giá trị khối lượng riêng của khí krypton qua tài liệu, internet và so sánh với kết quả mà em ước tính được.

b) Biết rằng 1 mol neon có khối lượng là 20,18 gam. Hãy tính khối lượng của nguyên tử neon. Sau đó sử dụng bán kính nguyên tử của neon để tính khối lượng riêng của nguyên tử neon (coi nguyên tử là hình cầu có bán kính bằng bán kính nguyên tử cho trong bảng). So sánh giá trị khối lượng riêng tính được này với khối lượng riêng của khí Ne trong bảng. Kết quả này có cho em gợi ý gì về bản chất của khí neon?

Trả lời: Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng phương pháp so sánh giữa bán kính nguyên tử và khối lượng... Xem hướng dẫn giải chi tiết

8.10. Dự đoán về vị trí trong bảng tuần hoàn, tính chất hoá học điển hình của đơn chất các nguyên tố X có Z = 119 và Y có Z = 120. Cho biết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố X là 8s1.

Trả lời: Phương pháp giải:1. Dựa vào cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố X để xác định nó thuộc... Xem hướng dẫn giải chi tiết
FREE học Tiếng Anh
0.46270 sec| 2246.906 kb