Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 40: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh

Bài Giải số 40: Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh - Sách địa lí lớp 10

Trong bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Mục tiêu của phát triển bền vững là tương tác giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Điều cần giải quyết không phải là tỉ lệ lao động trong khu vực dịch vụ, mà là khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng trong thu nhập.

Để phát triển bền vững, chúng ta cần tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế và áp dụng công nghệ tiên tiến. Việc này không chỉ là biểu hiện của tăng trưởng xanh mà còn giúp bảo vệ môi trường và tài nguyên.

Việc phát triển bền vững cũng cần được thực hiện trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kinh tế, cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo tài nguyên thiên nhiên được sử dụng hiệu quả. Trong lĩnh vực xã hội, việc giảm khoảng cách giàu nghèo và cải thiện điều kiện sống cho mọi người là vô cùng quan trọng. Trong lĩnh vực môi trường, cần hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ các loài sinh vật khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Việc xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững cũng đòi hỏi sự chú trọng từ cả cộng đồng. Chúng ta cần sử dụng tiết kiệm nguồn điện và nước, hạn chế sử dụng các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường và phân loại rác thải đúng cách.

Qua bài tập này, chúng ta hi vọng các em học sinh sẽ nắm vững kiến thức về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, từ đó áp dụng vào thực tế một cách hiệu quả và bền vững hơn.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45638 sec| 2234.203 kb