Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 15: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật

Phân tích mối quan hệ của đất và sinh vật

Đất và sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ và quan trọng với nhau. Đất không chỉ là môi trường sống mà còn là nguồn dinh dưỡng phong phú cho nhiều loài sinh vật. Trong đất, các sinh vật như vi sinh vật, động vật có thể tìm thấy môi trường sống thích hợp để tồn tại. Đất cung cấp nước, chất khoáng và chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng phát triển.

Những sinh vật sống trong đất như rễ cây, vi sinh vật và động vật có vai trò quan trọng trong cung cấp chất hữu cơ cho đất. Các sinh vật này giúp tạo ra một môi trường đất tơi xốp và giàu dinh dưỡng thông qua phân giải xác sinh vật để tạo thành mùn. Độ phì của đất ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.

Bên cạnh đó, hoạt động sống của sinh vật trong đất cũng góp phần quan trọng vào việc hình thành đất. Việc ổn định đất, giữ đất cũng như tạo ra một môi trường sống thuận lợi cho sinh vật trong đất. Từ đó, mối quan hệ giữa đất và sinh vật trở nên hết sức quan trọng và đa chiều.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.37951 sec| 2230 kb