Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải

Bài tập sách bài tập (SBT) bài 34: Địa lí ngành giao thông vận tải là một phần trong sách địa lí lớp 10 chân trời sáng tạo. Trang sách cung cấp phần đáp án chuẩn và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trong chương trình học. Bài tập giúp học sinh hiểu rõ và nắm vững kiến thức về ngành giao thông vận tải.

Câu hỏi đầu tiên trong bài tập yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng cho các khái niệm liên quan đến ngành giao thông vận tải. Các câu hỏi bao gồm vấn đề về sản phẩm của ngành, các tiêu chí đánh giá dịch vụ vận tải, ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, và nhân tố quyết định đến sự phát triển của ngành.

Sau đó, học sinh được yêu cầu hoàn thành đoạn thông tin sử dụng các từ hoặc cụm từ từ sách giáo khoa. Bài tập tiếp theo đưa ra hình ảnh và yêu cầu học sinh kể tên một số sân bay và cảng biển lớn trên các châu lục.

Cuối cùng, học sinh cần nối các ý với nhau trong các cột tương ứng và đánh giá nhận định về tình hình phát triển của các ngành giao thông vận tải là đúng hay sai.

Bài tập này giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học từ sách giáo khoa vào thực tế và phân tích chi tiết, cụ thể vấn đề liên quan đến địa lí ngành giao thông vận tải.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.39099 sec| 2229.273 kb