Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 32: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

Bài 32: Thực hành: Tìm hiểu sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới

Trên thế giới, ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho đất nước. Việc tìm hiểu về sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp là một phần quan trọng trong việc hiểu về cấu trúc kinh tế của mỗi quốc gia.

Câu 1: Dựa vào bảng 32 và hình 30.3 trong sách giáo khoa (SGK), việc khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dầu mỏ và đánh giá sự phát triển của ngành công nghiệp trên thế giới.

Câu 2: Để hiểu rõ hơn về tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và điện giai đoạn 1990 – 2020, việc sử dụng biểu đồ đường là phương tiện hiệu quả để thể hiện thông tin.

Câu 3: Thông tin về các quốc gia có tổng sản lượng điện từ 2 500 tỉ kWh/năm trở lên giúp chúng ta đánh giá được phân bố ngành công nghiệp điện trong khu vực.

Câu 4: Thông tin trong bảng về tình hình phân bố công nghiệp điện lực trên thế giới giúp chúng ta nắm vững cấu trúc sản xuất điện trên thế giới.

Câu 5: Việc nêu ra các vấn đề trong sản xuất điện trên thế giới giúp chúng ta nhận biết những thách thức và vấn đề cần được giải quyết trong ngành công nghiệp điện lực.

Câu 6: Thông tin về chiến lược phát triển năng lượng của Nhật Bản với triết lí 3 E +S giúp chúng ta hiểu về cách tiếp cận và phát triển ngành công nghiệp năng lượng của một quốc gia hàng đầu trên thế giới.

Việc tìm hiểu sâu hơn về sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp trên thế giới không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc kinh tế của từng quốc gia mà còn giúp chúng ta đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển ngành công nghiệp năng lượng một cách bền vững.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.45817 sec| 2231.039 kb