Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 21: Phân bố dân cư và đô thị hóa

Bài 21 trong sách bài tập về Phân bố dân cư và đô thị hóa chú trọng vào việc giải quyết các bài tập liên quan đến chủ đề này. Chương trình học của sách giúp học sinh hiểu rõ về cơ cấu dân số, quá trình đô thị hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư.

Một số câu hỏi trong bài tập bao gồm việc khoanh tròn câu trả lời đúng, liên quan đến mật độ dân số, đô thị hoá và những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của đô thị hoá. Học sinh cũng được yêu cầu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố dân cư, vẽ sơ đồ khái quát các yếu tố này và thảo luận về tác động của đô thị hoá đến đời sống và sản xuất tại địa phương của mình.

Bài tập cũng cung cấp ví dụ cụ thể để học sinh hiểu rõ hơn về quy luật, nguyên tắc và tác động của đô thị hoá trong thế giới và các quốc gia khác nhau. Việc sưu tầm hình ảnh và thảo luận về tác động của đô thị hoá cũng giúp học sinh áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.

Như vậy, sách giải bài tập này không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản mà còn khuyến khích học sinh tư duy sáng tạo, phân tích và áp dụng kiến thức vào thực tế đời sống. Mong rằng, qua việc giải bài tập này, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề phân bố dân cư và đô thị hoá, từ đó nắm vững kiến thức và có khả năng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.81836 sec| 2233.234 kb