Giải bài tập sách bài tập (SBT) bài 22: Thực hành: Phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

Giải bài 22: Thực hành: Phân tích tháp dân số, vẽ biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi

Trên đây là bài giải bài 22 với các câu hỏi và đáp án chi tiết liên quan đến phân tích tháp dân số và cơ cấu dân số theo nhóm tuổi. Thông qua việc khoanh vùng, so sánh và phân tích các kiểu tháp dân số trên các châu lục khác nhau, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cơ cấu dân số và mối quan hệ giữa tháp dân số và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, qua việc tính toán dữ liệu và nhận xét cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của các khu vực Đông Phi, Đông Nam Á, Bắc Mỹ so với thế giới năm 2020, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt và ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến phát triển kinh tế và xã hội của từng khu vực.

Nhận diện cơ cấu dân số trẻ và già sẽ giúp bạn nhận ra những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Việc hiểu và phân tích cơ cấu dân số là bước quan trọng để đưa ra các chính sách và kế hoạch phát triển phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Bài tập và hướng dẫn giải

FREE học Tiếng Anh
0.49809 sec| 2229.977 kb